Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mimer ansvarar för underhållet i fastigheten och den yttre miljön. Du har ansvar för att ta hand om din lägenhet och själv lösa enklare fel.

Såklart hjälper vi till med större åtgärder och fel i bostaden, men vissa saker ska du göra själv. På vår sida ”Sköt om din lägenhet” kan du få tips och tricks.

Sköt om din lägenhet

Här visar vi vem som ansvarar för vad.

Invändig skötsel och underhållHyresgästMimer
Avlopp
Rengöring av golvbrunn och vattenlås i badrumx
Rengöring av vattenlås i kökx
Rensning/spolning av rör och stammarx
Brandvarnare
Kontrollera att den fungerarx
Installation och byte av batterix
Diskmaskin (installerad av Mimer)
Rengöring av diskmaskinens silarx
Installation och maskinfelx
Diskmaskin (köpt av hyresgäst)
Installation av fackman, skötsel, reparationer och bortmontering.
Eventuell vattenskada på grund av diskmaskin.
x
El
Hushållsel, förbrukning, byte av säkring och test av jordfelsbrytarex
Fasta installationer, elkontakter, takuttag och strömbrytarex
Fönster
Ansvar för funktion och tätningslisterx
Gemensam tvättstuga
Följa ordningsregler, anmäla fel och rengöra maskiner och golvx
Ansvar för underhåll och reparation av maskiner och veckostädningx
Glasrutor
Skador som orsakas inifrånx
Glasrutor inklusive skador som orsakats utifrånx
Köksfläkt/Spiskåpa
Rengöring filterx
Justering luftflöde och reparationerx
Lampor och lysrör
Byte av lampor och lysrör i bostadenx
Persienner
Inköp, montering och reparationx
Garanti fem år efter Mimers installation i ny- eller ombyggda hus.x
Skadedjur
Göra serviceanmälan omgående. Följa instruktioner gällande sanering.x
Koordinera saneringen med hyresgäst och saneringsföretagx
Skador (Brand, vatten, regn, åska/storm, fukt/mögel)
Göra serviceanmälan omgående vid skada. Vid brand ring 112.x
Hantering och återställning/reparation av skadorx
Sophantering
Sortera sopor i respektive behållare i Miljöbod. Transportera grovsopor och miljöfarligt avfall till Återbruket.x
Tömning av soteringskärl, städning och underhåll Miljöbodx
Torktumlare (installerad av Mimer)
Skötsel, rengöring av luddfilter och kondensfilter x
Installation och maskinfelx
Torktumlare (köpt av hyresgäst)
Installation av fackman, skötsel, reparationer och bortmontering. x
Trapphus/loftgång
Inte förvara saker så som cyklar, barnvagnar, dörrmatta, dörrkrans etc. x
Städning av trapphus och gemensamma utrymmenx
Tv och bredband
Ansvar för TV- och bredbandstjänstenx
Tvättmaskin (installerad av Mimer)
Skötsel, rengöring tvättmedelsfack, trumma och pump. x
Installation av fackman, skötsel, reparationer och bortmontering.
Eventuell vattenskada på grund av tvättmaskin
x
Tvättmaskin (köpt av hyresgäst)
Installation av fackman, skötsel, reparationer och bortmontering.
Eventuell vattenskada på grund av tvättmaskin.
x
Ventilation inomhus
Bostadens ventilationx
Rengöring och hålla tilluftsventiler öppnax
Värme inomhus
Temperaturen ska ligga på 20–21 grader inomhus om hyresgästen följer rekommenderade anvisningarx
Inte täcka för elementen med möbler och tunga textiler. Det bör vara minst 10–15 cm framför elementets termostat.x

Utvändigt underhållHyresgästMimer
Inglasning
Installation och reparationx
Byggnader
Byggnadernas utvändiga underhållx
Utemiljö
Underhåll och skötsel av gångytor, grönytor, lekplatserx
Snöröjning
Snöröjning på bilvägar, gångbanor och parkeringar på Mimers ytorx
Snöröjning av hyrd parkeringsplats eller framför hyrd garageportx
Snöröjning tomt till rad- eller parhusx
Uteplats
Underhåll och skötselx
Rengöring och inoljning av staket, altaner och spaljéer samt rengöring av altantak.x
Tillhandahålla olja till staket, altaner och spaljéer monterade av Mimerx