Du som bor på Gryta

Mimer bygger om bostäderna på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

Aktuellt just nu

Till vänster har vi delat upp informationen om de olika etapperna. Klicka dig vidare för att läsa om just din ombyggnation.

Byggetapper

Ombyggnationen har delats upp i tre etapper.

Det utvändiga arbete som exempelvis ska göras är fasad, tak, fönster och dränering.
Det invändiga arbetet är exempelvis avloppssystem och rördragningar, kök, badrum och ytskikt. När vi gör det arbetet kan du inte bo hemma.

Byggetapper för ombyggnationen är:

Etapp 1 – Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Start januari 2021.
Etapp 2 – Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen.
Etapp 3 – Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

Klart med entreprenör

Peab är det byggföretag vi har anlitat till ombyggnationen av Gryta.

Därför behöver ditt hus byggas om

Husen på Gryta byggdes mellan år 1978-1982. När en fastighet börjar närma sig 50 år är det dags för en mer omfattande renovering än bara det årliga underhållet. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det därför mycket som är nödvändigt att göra.

Kunskap om våra fastigheter

Gryta är ett stort område md 541 lägenheter som har olika renoveringsbehov. Det har krävts många inventeringar och besiktningar för att ta reda på hur alla lägenheter ska renoveras.

Första bomötet

Vi är otroligt glada över att det var så många som kom och lyssnade och ställde frågor. Vi uppskattar att ni var runt 400 hyresgäster som kom för att träffa oss.

Minnesanteckningar från bomötet 14 oktober 2018

Svar på enkäten

Under hösten 2017 skickade vi ut en enkät till dig och dina grannar inför den kommande ombyggnationen. Det gjorde vi för att ta reda på vad du tycker är viktigt för att du ska trivas med ditt boende och för att se om du har några önskemål. Tack till alla er som svarade! Era svar hjälper oss att se vad som är viktigt för er att åtgärda.

Enkätsvar Gryta Drevjakt Drever Spårhund (pdf)
Enkätsvar Gryta Iller Mink Utter (pdf)
Enkätsvar Gryta Vargjakt Brunjakt Brunbjörn (pdf)

Kontakta oss gärna