Serviceanmälan

Du kontaktar Serviceanmälan för att anmäla fel eller ställa frågor om ditt boende och din gård. Om du har ett akut ärende en kväll eller på helgen, ring jouren på 021-39 70 70.