Akut markarbete parkeringsyta Välljärnsgatan 58

Mälarenergi har funnit ett läckage på fjärrvärmeledningen som sträcker sig på delar av parkeringen.

Arbetet kommer att påbörjas 16 augusti och beräknas vara klart 5 september.