Arbete med fibernätet fredag 14 december på Välljärnsgatan

Ett arbete kommer att utföras av Fibra fredag 14 december och detta kan medföra vissa störningar på fibernätet. Adresser som i första hand kan beröras är Välljärnsgatan 346 – 444.

Det kommer att grävas vid förrådshuset som går mellan Välljärnsgatan 266 – 306 och vidare mot Välljärnsgatan 366. Arbetet beräknas bli klart under dagen