Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Gammal hiss byts ut till ny på geijersgatan 12

Nu har det äntligen blivit dags att byta ut den gamla hissen mot en ny, säker, tillgänglighetsanpassad och välfungerande hiss. Arbetet beräknas vara klart vecka 15.

Vad innebär arbetet?

Vecka 10–15 med start Måndag 8 Mars kommer vår entreprenör Schindler Hiss utföra arbetet. Under dessa veckor kommer det inte finnas någon fungerande hiss i ditt hus.

Därför byter vi ut hissen
Byte till en ny hiss är nödvändigt. Den nya hissen är både snabbare, mjukare och tillgäng-
lighetsanpassad, men framför allt är den säkrare. Vid ett eventuellt strömavbrott åker den till exempel automatiskt till närmaste våningsplan.

Vad behöver jag göra?

Trapporna kan du använda som vanligt. Under ombyggnadstiden kommer det finnas stolar på varje våningsplan för att vila trötta ben. Tänk på att:

  • Boka inga aktiviteter under ombyggnadstiden som kräver hisstransporter.
  • Boka helst in planerade besök före eller efter ombyggnationen.
  • Det kan förkomma byggmaterial i trapphuset.
  • Arbetet kommer innebära vissa störande ljud.

 

Vi behöver veta om du har någon form av funktionsnedsättning som gör att du måste ha tillgång till hiss. Om så är fallet kan vi behöva ordna ett alternativt boende åt dig under tiden hissbytet sker. Kontakta då snarast vår områdessamordnare Claes Lindblom på
021-39 72 43 eller claes.lindblom@mimer.nu.

För att slutföra arbetet så snabbt som möjligt kommer eventuellt en del arbete pågå även under kvällar och helger.

Frågor?

Om du har frågor gällande hissbytet går det bra att kontakta vår projektledare Kenth Fransson på 021-39 70 12 eller kenth.fransson@mimer.nu.

Tack för ditt tålamod!

Område:

Hemdal