Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hej Skultuna!

Just nu pågår kampanjen Hej Skultuna, som går ut på att få fler personer att hälsa på varandra när de möts i stadsdelen för att skapa ett tryggare och trivsammare klimat.

Under 2021 fick Skultuna ungdomsdialog i uppdrag att ta fram en trygghetsrapport. I rapporten framkom det att ungdomarna upplever ett missnöje från vuxna i Skultuna. Ungdomarna menar att missnöjet bygger på ilska från båda sidor – som bidrar till växande barriärer mellan unga och vuxna.

Ett litet hej går en lång väg

Ett förslag från ungdomarna för att motverka detta var en hej-kampanj.

”Varför inte bara en HEJ-kampanj, det skulle bli så mycket trevligare här i Skultuna om människor bara började säga HEJ till varandra, det är det aldrig någon som gör upplever vi. Mötet mellan människor bör inte underskattas, att faktiskt se, lära känna din medmänniska kan så många gånger bryta fördomar om varandra, motverka rasism och skapa en kultur som i stället speglar öppenhet, förståelse och gemenskap.”

Baserat på undersökningen har samarbetsprojektet SkultunaAndan taget detta vidare och genomför nu en satsning på en Hej-kampanj. Målet är att skapa ett tryggare och vänligare klimat i Skultuna.

Om SkultunaAndan

SkultunaAndan är ett projekt som drivs av Skultuna kommundel i samarbete med Skultuna IS, Skultuna AIK, Skultuna scoutkår, Skultuna skytteförening och Bostads AB Mimer. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningsätt till våra barn och unga. Genom projektet får ungdomarna chans att vara medskapare till sin egen framtid – och möta vuxna som ser, lyssnar och stöttar.

Projektet är ett så kallat Leader-projekt och finansieras av EU-stöd genom den europeiska jordbruksfonden för lokal utveckling.

Säg Hej du med oavsett vilken stadsdel du bor i – det gör skillnad!

Område:

Skultuna