Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hyresförhandlingen för 2024 pågår – Uppdaterad

Mimer och Hyresgästföreningen startade förhandlingarna inför 2024 års hyreshöjning under hösten 2023, men kunde inte enas. Ärendet ligger nu hos Hyresmarknadskommittén, där vi väntar på att vårt ärende ska tas upp.

Mimer gjorde ett första yrkande på 8,2 procents hyreshöjning 2024. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen under hösten valde vi i december att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén, för att kunna slutföra förhandlingarna. Ärendet ligger nu på kö, då många andra bostadsbolag behöver hjälp med hyresförhandlingarna. Vi vet i dagsläget inte när de tar upp våra förhandlingar.

De privata hyresvärdarna i Västerås har förhandlat klart om hyran och kommit fram till en höjning på 5,3% från och med 2024-01-01. Mimer väntar fortfarande på att få hjälp av Hyresmarknadskommittén för att avgöra årets hyreshöjning.

Hur kom ni fram till siffran 8,2 procent?

– De flesta fastighetsägare i Sverige som använt den gemensamma modellen har kommit fram till att hyran bör höjas med cirka 10–12 procent för 2024. Vi kom fram till en likvärdig siffra men har lagt oss cirka trettio procent lägre med hänvisning till hyresgästintresset. Vi förstår att det finns en oro för hyreshöjningarna och vi vet att det är ett tufft läge, därför har vi yrkat 8,2 procent till Hyresgästföreningen i stället, säger Mikael Källqvist, VD på Mimer.

Läs mer i vårt pressmeddelande.

Mimer och Hyresgästföreningen tar hjälp av Hyresmarknadskommittén | Bostads AB Mimer (mynewsdesk.com)

När får jag veta vad hyran blir?

Vi vet ännu inte när förhandlingarna blir klara, men när vi vet kommer vi att informera om det. När förhandlingarna drar ut på tiden kan höjningen ske retroaktivt. Då kan du få flera månaders höjningar på samma hyresavi, vilket kan vara bra att tänka på.

Hur vet jag vad den nya hyran blir?

Du får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vi skickar sms, sätter upp lapp i ditt trapphus och lägger ut på mimer.nu.

Varför måste hyran förhandlas varje år?

Mimer begär en förhandling om justering av hyran varje år. Vi förhandlar för att Mimers kostnader generellt sett ökar varje år, precis som hos de flesta företag och samhället i stort. Det är kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av våra fastigheter, som för till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Vi är också just nu inne i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader ökar för oss och för alla i samhället. Detta påverkar nivån på hyresjusteringen.

Vad påverkar hyran?

För att komma fram till vilken nivå hyran ska justeras med har organisationerna Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en modell. Den årliga hyresförhandlingen baseras enligt modellen på fem faktorer, som speglar den allmänna, ekonomiska utvecklingen och som samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling.

De fem faktorerna är:

  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för kommunala taxor och avgifter exempelvis vatten, el, värme och avfall.
  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser
  • Ekonomisk tillväxt

Utöver detta tar vi hänsyn till olika lokala förutsättningar och hyresgästintresset.

Så snart vi är överens om hyrorna för 2024 kommer vi att meddela dem.

Område:

Alla områden;