Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

I dag är det Biologiska mångfaldens dag

Vi erbjuder hem för alla – även för insekter ! Har du sett några halvdöda träd ligga och ”skräpa”? De är hem för alla dessa småkryp. Vi låter trädstammar, stubbar och död ved ligga kvar just för att kunna erbjuda bostäder åt insekter. Vi har även satt upp insektshotell och bikupor för att hjälpa till ytterligare.

I dag lyfter vi fram våra insekter lite extra för i dag är det Biologiska mångfaldens dag! Och vilken nytta dessa smådjur gör. Visste du till exempel att kaffeskörden blir 50 % större om bin medverkar? Tänk den som kunde skryta med det på sitt jobb

För dig som vill veta lite mer

Ibland tvingas vi ta ner sjuka och döda träd av säkerhetsskäl på våra områden och på lämpliga platser där de inte ligger i vägen så sparar vi gärna död ved på olika sätt. Det är inte bara många människor som idag är i behov av bra bostäder utan många av våra insekter är riktigt kräsna när det gäller sitt boende. Dom vill helst bo och leva i död ved och det ska vara av olika trädarter och dessutom i olika stadier av förmultningsprocessen för att locka till sig så varierande artrikedom som möjligt.

Enligt studier så är tillgången på död ved runt om våra skogar allt för liten idag så vi har arter som därför har minskat kraftigt antal vilket kan påverka hela vårt ekosystem. Av den anledningen så lämnar våra arborister ibland död ved i våra dungar och skogspartier runt om våra områden, bra va?!

Gå även gärna in på Naturskyddsföreningens hemsida och lär dig mer

Område: