Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Information om arbetet på lek- och grönytan

Arbetet med att iordningställa lek- och grönytan går enligt tidsplan och montering av lekredskap pågår för fulltDet arbete som pågår i skrivande stund är montering och iordningställande av det utegym som kommer att bli högst upp på området, där det tidigare var en inhägnad som nu rivits.

Träsarg sätts upp kring lekytorna, nya lekställningar monteras, studsmattor har satts på plats och konstgräs rullas nu ut kring dessa.

Ny gungställning har även kommit på plats , tillsammans med en balanslek som skapats i anslutning till en av träddungarna.

Nya bänkar och bord kommer att sättas upp över hela ytan , samt att det även kommer att monteras en stor pergola där det kommer att finnas ett långbord som ger möjlighet att till att umgås med grannar och vänner.

Belysningen kommer även att kompletteras på lek- och grönytan, för att skapa en inbjudande miljö och även ur ett trygghetsperspektiv.

Arbetet kommer att fortsätta mot bollplanen och så fort det är klart och besiktigat av oberoende besiktningsman, så öppnar vi upp ytan och enligt tidsplan beräknas det ske under juni månad.

Område:

Fredriksberg