Laddning av el- eller hybridbil i vanligt uttag kan orsaka brand

Vi vet att det finns hyresgäster som laddar sin elbil eller laddhybrid i ett vanligt uttag i sitt garage eller vid en vanlig elstolpe. Detta är inte tillåtet och kan vara en direkt brandfara.

Uttaget kan bli överhettat

När ett eluttag under en lång tid levererar så pass mycket ström som en elbilar eller laddhybrider kräver, kan uttaget bli överhettat och orsaka en brand. Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav.

För att ladda en elbil eller laddhybrid måste uttaget vara godkänt för denna typ av laddning, vilket inte ett vanligt eluttag är.

Vad gör jag om jag vill ladda min elbil eller laddhybrid?

Om du har behov av en laddbox för elbil eller laddhybrid kontaktar du vårt Kundcenter på via 021-39 70 00 (knappval 3) eller mejla genom att klicka på den lila ikonen med pratbubblor nere till höger på sidan.

När vi fått din beställning undersöker vi om en installation är möjlig och återkommer sedan med ett besked till dig. Det är inte säkert att vårt elnät klarar av detta och vi kan komma att neka din beställning.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mimers elsäkerhetsansvarige Jouko Körström på jouko.korstrom@mimer.nu eller 021-39 73 92.