Målning av trapphuset Rönnbergagatan 52

Under vecka 7 kommer Lö-måleri att börja måla om i trapphuset.

Dom beräknas att vara klar under vecka 10.