Markarbete Välljärnsgatan 5A-7A

Med start under vecka 43 kommer AE Mark att utföra ett markarbete vid Välljärnsgatan 5A - 7A , ett rör skall bytas ut och det medför att det kommer att röra sig tunga maskiner inom området samt begränsad framkomlighet.