Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Markarbete vid Rubingatan och Stångjärnsgatan 594-608

Arbetet med den nya parkering på Rubingatan har påbörjats och från nästa vecka kommer det bli intensivare. Vi har som mål att arbetet ska vara klart senast vecka 49.

Den nya parkeringen med infart från Rubingatan kommer att vara placerad i höjd med Stångjärnsgatan 594-608. Gröna Mimer-ytan flyttas och förses med nya möbler och bärbuskar. En ny grillplats med soffor, bord och belysning tillkommer vid grönytan intill, dvs. nära Stångjärnsgatan 588.

Häckarna mellan de privata uteplatserna och gångbanan på Stångjärnsgatan 594-608 byts ut till avenbokshäckar.

Inom ett par veckor kommer cykelbanan som går längs Rubingatan ledas förbi framför de boende på Stångjärnsgatan som ska få nya häckar. Detta kommer att pågå under cirka tre dagar.

 

Då tunga maskiner kommer befinna sig i området uppmanar vi er till försiktighet så ingen olycka sker.

Område:

Bäckby