Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mimer upplåter studentboende till flyktingar från Ukraina

I kris och krig måste vi hjälpas åt. Vi på Mimer vill, och gör naturligtvis vad vi kan, i den här krissituationen. På uppdrag av Migrationsverket upplåter därför Mimer olika typer av boenden till de som flyr kriget i Ukraina. Information in English further down the page.

Den 17 mars beräknar vi ta emot de första flyktingarna. De kommer tillfälligt bo i 19 av våra studentlägenheter, som idag står tomma, på följande adresser:

 • Brahegatan
 • Allmogeplatsen
 • Vitmåragatan
 • Generatorgatan
 • Jakobsbergsgatan
 • Roslagsgatan

Mimer bistår med boendet och du kan hjälpa till genom att ha förståelse. Dessa människor känner inte till något om den plats de hamnat på eller vad som gäller när man bor i ett studentboende. Ha överseende och visa dem till rätta med tvättstuga, sortering i miljöbod och så vidare.

Information från Västerås stad

Mer information om Västerås stads ansvar kopplat till situationen i Ukraina och de som flyr hit till Sverige finns på vasteras.se. Där kan du läsa om hur du som privatperson kan stötta och hjälpa.

Frågor och svar om Ukraina – Västerås (vasteras.se)

Mer övergripande information om läget hittar du under krisinformation.se.

Kriget i Ukraina – Krisinformation.se

Vill du hjälpa till?

Om du på något sätt vill hjälpa till vänder du dig till lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas eller vilka insamlingar som pågår. Håll dig uppdaterad via deras webbplatser. Det är viktigt att hjälpen samordnas på ett strukturerat sätt.
Du kan exempelvis kontakta Tillsammans gör vi skillnad, TGVS. Följ dem på Facebook.com/tgvsvasteras

Start – Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS

Mimer provides student housing to Ukrainian refugees

In times of war, we all need to come together. At Mimer, we do all that we can in this crisis. That’s why, on behalf of Migrationsverket, we will provide different types of housing for the Ukrainians who flees the war.

The first refugees will arrive March 17. They will temporarily live in 19 previously empty student housing apartments on the following addresses:

 • Brahegatan
 • Allmogeplatsen
 • Vitmåragatan
 • Generatorgatan
 • Jakobsbergsgatan
 • Roslagsgatan

Mimer will provide the housing and you can help by being understanding. The people arriving doesn’t know anything about the place or what it is to live in in student housing here. Be kind and help them with things like sorting their waste, booking laundry time and so on.

Information from Västerås stad

More information about Västerås stads responsibilities regarding the situation in Ukraine and the people who take refuge here in Sweden is available on vasteras.se. You can also read more about what you can do as a private citizen to help.

Frågor och svar om Ukraina – Västerås (vasteras.se)

You can read more about the overall situation on krisinformation.se

The war in Ukraine – Krisinformation.se

Do you want to help?

If you want to help in any way, please turn to local aid organizations to see what help is requested or what collections are ongoing. Keep updated through their websites. It’s important that the help is coordinated in a structured way.

You can, for example, contact Tillsammans gör vi skillnad, TGVS (Toghether we make a difference). Follow them on facebook.com/tgvsvasteras.

Start – Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS

Område:

Studentbostäder