Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mitt område – Skultuna, Vallby, Pettersberg, Oxbacken och Oscaria

Här listar vi de aktiviteter som är på gång eller genomförda på just ditt område.

Nyinflyttat i Matboden

Inflyttningen i kvarteret Matboden, Allmogevägen 1–3, på Vallby är genomförd. Intresset har varit stort och vi har nu många nöjda hyresgäster i lägenheterna. Delar av utemiljön återstår och kommer att färdigställas under våren.

Mycket är på gång

Under våren händer mycket på våra områden. Vi ska ha öppet hus för er som bor på Pettersbergsgatan 43–51 och Jakobsgatan 41–43 där vi ger information gällande kommande ombyggnationer. Vi träffas på gårdarna. Byggmöten har startat för projektet gällande förstärkning av balkonger samt utbyte av balkonginglasningar vid Allmogeplatsen 35, Vallby

Sedan en tid tillbaka är det ett nytt städbolag som gör fint i fastigheterna på Vallby och i Skultuna. Städningen sker nu med tätare intervaller vilket ger bättre kvalitet under veckans alla dagar.

De mindre projekten som vi har planerat ser du i listan nedan, uppdelat per område. Alla projekt som redan är genomförda är markerade med KLART. Du kommer givetvis få mer information när respektive projekt närmar sig.

Skultuna

 • Krongjutarvägen 13–15: Montering av skalskydd på entrédörrar och byte av sex källardörrar i trapphus.
 • Julia Nybergs väg 3 och Bankvägen 3: Montering av skalskydd på entrédörrar och byte av sexton källardörrar i trapphus.
 • Bankvägen 1, Krongjutarvägen 14: Montering av skalskydd på entrédörrar och byte av sexton källardörrar i trapphus.
 • Vallonvägen 15–17, Servicehuset: Ytskiktsrenovering av allmänna utrymmen samt byte av två tvättmaskiner.
 • Karl IXs väg 20: Ny elektronisk bokningstavla för tvättstugan. KLART

Vallby

 • Parstugugatan 1: Målning av väggar, tak och golv samt ny belysning i cykelrum.
 • Parstugugatan 1–5, 7–35, Backstugugatan 2–18, Gäststugugatan 8–10: Vi byter plåtskåpen ovan kyl/frys.
 • Parstugugatan 7–35: Byte av trall på balkonger.
 • Parstugugatan 1–5, Backstugugatan 2–18, Gäststugugatan 8–10: Takbyte kommer att pågå under hela året.
 • Allmogeplatsen 7–11 Servicehuset: Vi renoverar ytskikten och byter ut ett antal undertak och viss belysning.
 • Allmogeplatsen 35: Förstärkning av balkonger och utbyte av balkonginglasningar.
 • Svalgången 13: Ny lyktstolpe och vägbom. KLART
 • Högloftsvägen 1–18, Parstugugatan 1–5: Byte av kulvert för varmvattenledningar.

Pettersberg

 • Pettersbergsgatan 22–28: Postboxar har installerats för att underlätta posthanteringen. Skyddsdörrar för brandtrappan bytta. KLART

Oxbacken

 • Solvägen 18–20: Ny planteringsyta och nya L-stöd mot planteringsytor samt asfaltering av gångar.
 • Lantvärnsgatan 3–13, 15–21: Tak- och panelbyte på carportar, förråd och miljöbod samt byte av trappräcken utvändigt vid 3–13.
 • Lantvärnsgatan 3–13 och 15–21: Målning av fasader på alla byggnader.

Område:

Oscaria Oxbacken Pettersberg Skultuna Vallby