Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu underhåller vi lekplatserna

Under april kommer vår entreprenör Tepes påbörja arbetet med underhåll av våra lekplatser på Cedergatan. Arbetet beräknas i sin helhet vara klart under maj månad.

Så här går det till

Lekplatsen mellan Cedergatan 15-21 kommer renoveras och förbättras för att uppfylla dagens säkerhetskrav. Det innebär bland annat att fallskyddet kommer förbättras och att tillgängligheten ses över. Lekplatsen vid 31 kommer avvecklas och ersättas med gräsmatta. Passagen ut till parkeringsplatsen kommer att öppnas. Lekplatsen vid Cedergatan 3-9 renoveras och förbättras för att uppfylla säkerhetskraven samt förbättra tillgängligheten.

Tidplan

Under v. 14 påbörjas arbetet och kommer pågå under ca 2-3 veckor. Den nya gräsmattan vid nummer 31 kommer rullas ut under maj månad.

Vad behöver du göra?

Har du några lösa leksaker i lekparkerna så är det bäst att du tar till vara dessa så att de inte försvinner. Var extra uppmärksam under pågående byggtid så att ingen olycka sker.

Område:

Skiljebo