Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya cykelställ Kvarteret Josef

Under vecka 16 kommer vår entreprenör Tepes påbörja arbetet med att montera nya cykelställ med möjlighet för ramlåsning utefter fasaden på Alléstigen 7-11, Lilla Nygatan 1-3 och Utanbygatan 2-4

Vad innebär arbetet?

Inför den renovering som gjordes av fastigheterna och gården så tillsattes år 2016 en samrådsgrupp tillsammans med hyresgästerna på kvarteret Josef, en unik möjlighet att få vara med att påverka många av de val som behövde göras. Under dessa samråd så framkom att de möbler som ofta placeras utefter fasaderna skapar problem. Därför enades samrådsgruppen om att efter denna renovering inte längre kommer tillåta att ha möbler utefter fasaderna. När de nya cykelställen ska monteras kommer de möbler som står där idag därför plockas bort.

Vad behöver du göra?

Har du en cykel fastlåst i de nuvarande cykelställen, exempelvis i ett framhjul är det bra om du lossar den och låser den på ett sätt så entreprenören kan lyfta cykeln åt sidan när de gamla cykelställen tas bort. Efter det kan du återigen låsa fast den i de nya cykelställen. Har du möbler ståendes ber vi dig ta bort dessa själv och om det inte görs kommer vi ta bort dom åt dig. Vi hänvisar alla till att använda gårdens nya gemensamma sittplatser istället.

Frågor?

Om du har några frågor går det bra att kontakta Annica Pettersson, Mimer via servicetelefonen 021-39 70 00

Område:

Centrum