Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ö Mälarstrand: Resultat kundenkät 2019

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring (Produktindex), men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel (Serviceindex). På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Om kundenkäten

Hälften av alla hyresgäster har hittills fått svara på enkäten varje år. Enkäten gick ut främst via sms och det fanns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja. 2019 var svarsfrekvensen extra hög, 58 % svarade vilket är rekord sedan 2008. Stort tack till er!

Mimer utsedd till en av Sveriges bästa hyresvärdar

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi fick hela 252 sidor med enbart textsvar. I rapporten ser vi vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta mer med.

AktivBo har delat ut pris till de hyresvärdar i Sverige som fått bäst betyg av sina kunder för god service. Ert goda betyg till oss har gjort att vi blev en av tre nominerade till högsta servicebetyget i Sverige i vår storlek. Visst jobbar vi på med det ni tycker att vi kan bli bättre på men vi stannar ändå upp en stund och gör några glädjeskutt och hurrarop! Stort tack!

Det vi ser är att ni är väldigt nöjd med hur vi hanterar hela kedjan från att komma i kontakt med oss tills dess att vi har åtgärdat eventuella fel eller synpunkter. Vi är också extra stolta för att vi är bäst i landet på bemötande på vår serviceanmälan och att vi ökat nöjdheten med ordningen i miljöbodarna ordentligt på vissa områden.

Trots den höga nivån finns dock förbättringsområden som redan finns med i våra utvecklingsplaner. Aktiviteter för att förbättra den upplevda tryggheten i vissa områden kvällar och nätter, fortsatt arbete med ordningen i miljöbodar samt förbättra upplevelsen av städningen i tvättstugan är de områden som vi fokuserar på framåt.

Serviceindex

Vårt bemötande och service har ökat från 82,2 till 83,8

 • Ta kunden på allvar ökat från 88,4 till 90,6 %
 • Trygghet ökat från 79,1 till 79,3 %
 • Rent och snyggt  ökat från 75,7 till 77,4 %
 • Hjälp när det behövs ökat från 89,0 till 90,0 %

Produktindex

Uppfattningen om själva boendet och miljön runtomkring har ökat från 77,3 till 79,0

Övriga synpunkter

Vi är också glada över att hela 91,1% trivs med Mimer som hyresvärd och att informationen i vår kundtidning Hemma Hos ökat från 91,7 till 93,5%.

Resultatet visar även att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har under året:

 • genomfört en Miljöbodskampanj där vi påminner om vikten av att sortera rätt
 • knackat på hos 1 486 st hyresgäster på olika områden för att informera om hur
  viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe
 • renoverat 23 miljöbodar samt ökat tillsynen av samtliga miljöbodar
 • sett över och förenklat informationen om hur man sorterar

Exempel på synpunkter från er som bor på Öster Mälarstrand

Utifrån resultatet har vi även tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver göras redan nu, och vad som planeras att genomföras under året. Nedan ser du ett urval av era synpunkter samt en förklaring på våra åtgärder. På många områden har vi även bjudit in till Bomöte för att informera om resultatet.

1 Önskar mer information om vad som händer i området

 • Vi ska arbeta med att informera mer om vad vi gör och ska göra. Vi använder även kanaler som sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu. Gå in på Mina sidor och kontrollera så du ar rätt kontaktuppgifter inlagda.

2 Bristande källsortering och städning av miljöbodar

 • Vi lyfter problematiken och gör insatser för att ändra hyresgästers beteende. Bland annat går vi ut med information och utbildar våra hyresgäster gällande källsortering tex. genom att knacka dörr eller bjuda på miljöbodsfika. Genom tillsyn av miljöboden flera gånger i veckan säkerställer vi att sorteringen i miljöboden fungerar bättre.
 • Vi ser till att information om vilka dagar Vafab tömmer mat- och restavfall samt att städredskap finns i alla miljöbodar. Antalet städdagar i miljöboden ökas.

3 Förbättra p-platser och parkeringar

 • Vi förbättrar varje år linjemarkeringar på utvalda parkeringsplatser.

4 Belysning i trapphus, källargångar och gårdar

 • Vi fortsätter arbetet med att montera LED-belysning i våra fastigheter och att förstärka utomhusbelysningen efter synpunkter på trygghetsvandringar.

5  Bättre sandning/snöröjning vintertid

 • Du som hyresgäst ansvarar för snöröjning/sandning på din förhyrda parkeringsplats. Vi placerar ut sandlådor vid parkeringarna för att underlätta sandningen. Vi har täta dialoger kring snöröjningen med vår entreprenör.

6 Underlätta för hyresgäster att mötas

 • Vi tillhanda håller lokaler för att underlätta för mötesplatser på området, vi bjuder in gemensamma träffar som till exempel trygghetsvandringar, bomöten, grillningar eller fika i våra områden.

 

 

 

 

 

Område:

Öster Mälarstrand