Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resultat kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Skallberget

1. Öka förrådens säkerhet mot inbrott

 • Vi har monterat brytskydd på dörrarna in till källarförråd och matkällare på Bellmansgatan.
  Åtgärd klart.
 • Brytskydd monteras på Karlfeldtsgatan 30–48.
  Åtgärdas under våren 2019.

2. Mycket trafik i Skallbergsrundeln Skallbergsgatan 17-40

 • Vi ser över någon form av fartdämpande hinder.
  Åtgärd klart under våren 2019.

3. Bättre belysning önskas

 • Belysning kompletteras i portalen Rundeln (Skallbergsgatan 17-40) samt vid Rundelns förskola (Skallbergsgatan 23).
  Åtgärd klart runt årsskiftet 2018/2019.
 • Rörelsestyrd belysning installeras källare Rundeln (Skallbergsgatan 17-40).
  Åtgärd klart under 2019.

4. Ojämn inomhustemperatur i Rundeln, Skallbergsgatan 17-40

 • Energibesparande åtgärder samt utbyte av termostatventiler i lägenheter pågår just nu bland annat för att få jämnare temperatur.
  Åtgärd klart runt årsskiftet 2018/2019.

5. Önskar bänkar och bord på innergården på Karlfeldtsplatsen.

 • Åtgärd ses över våren 2019.

6. Önskar bättre lekutrustning

 • Vi byter ut diverse lekutrustning efter behov.
  Åtgärd klart 2019.

7. Upplevd otrygghet

 • Elektroniskt låssystem monteras på Skallbergsgatan 12-22, Skallbergsgatan 9-15, Emausgatan 46 och Bomansgatan 14.
  Bomansgatan klart, övriga adresser är låssystemen i drift och portbyten sker för närvarande. Klart våren 2019.
 • Elektroniskt låssystem monteras på Skallbergsgatan 1-7, Emausgatan 48-52, Vegagatan 9. Åtgärd planeras under 2019. Ev. också Bomansgatan 32.
 • Vi har efter önskemål tagit till oss önskemål och erbjuder säkerhetsdörr som tillval.
  Åtgärd klart.

8. Önskar bättre städning av/ordning i miljöbodarna.

 • Vi är medvetna om problematiken och arbetar med att försöka komma till rätta med problemen på olika sätt. Vi har redan nu Trygghetsvärdar som arbetar med frågan och finns synliga på våra områden. De de knackar dörr och informerarom sortering på utvalda områden. Vi tittar på flera olika åtgärder som vi ber att få återkomma om längre fram.
  Åtgärd sker löpande efter behov.

9. Önskar bättre städning samt städutrustning i tvättstugan

 • Alla har ett gemensamt ansvar att städa efter sig.
 • Vi monterar hållare för städutrustningen i tvättstugorna som ett led i att få bättre ordning.
  Åtgärd påbörjas under höst-18.
 • Ny städentreprenör från 1 november är Polarstäd AB.
  Åtgärd pågående.

10. Mer information om vad som händer i fastigheten

 • Vi har under 2018 tillsatt en ny tjänst med en områdessamordnare som bland annat har ansvaret för information.
  Åtgärd pågående.
 • Vi uppmuntrar våra hyresgäster att via vår hemsida mimer.nu uppdatera sina uppgifter om mobilnummer och e-postadress för att vi snabbt ska kunna nå ut till fler med digital information i form av e-post och SMS. Se även nyhetsinformation på vår hemsida.
  Åtgärd löpande.

Område:

Skallberget