Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Oxbacken

1. Trafik inne på området
Vägbommar sätts upp på två ställen på Lantvärnsgatan 15–21.

När sker åtgärden?
Hösten 2018

När beräknas det vara klart?
December 2018

2. Dåligt sortering i miljöbodar
Vi har anställt en person som ska se till miljöbodarna samt informera om sortering.

När sker åtgärden?
Åtgärden har startat

När beräknas det vara klart?
Klart senast oktober 2019

3. Dåliga fönster och balkonger
Vi kommer renovera balkonger och fönster på området.

När sker åtgärden?
Under 2019

När beräknas det vara klart?
December 2019

4. Dåligt underhåll
Vi kommer måla fasader på Solvägen 16–28 och Lantvärnsgatan 3-13.

När sker åtgärden?
Under 2019

När beräknas det vara klart?
September 2019

5. Dålig snöröjning Repslagargatan
Vi tar upp synpunkterna vid uppstartsmöte med entreprenören.

När sker åtgärden?
Uppstartsmöte 10 oktober 2018.

När beräknas det vara klart?
Löpande vintertid vid halka eller vid snöfall.

Område:

Oxbacken