Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Viksäng

1. Mycket trafik inne på gården
Vi ser till att bommar fungerar som hinder för trafik på gårdarna och byter ut vissa till elektroniska bommar. Vid behov kommer vi ha extra bevakning av vår trygghetsjour. Vi kommer även bli tydligare i informationen till våra entreprenörer.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
2019

2. Bristande källsortering
Vi lyfter problematiken och gör insatser för att ändra hyresgästers beteende. Bland annat går vi ut med information och utbildar våra hyresgäster gällande källsortering. Vi har även anställt en person som är ansvarig för miljöbodarna genom extra tillsyn och hjälp att sortera. Ett arbete med att omarbeta skyltningen är påbörjat.

När sker åtgärden?
Påbörjar 2018 och försätter år 2019

När beräknas det vara klart?
2019

3. Belysning i trapphus, källargångar och gårdar
Vi fortsätter arbetet med att montera ledbelysning i våra fastigheter och att förstärka utomhusbelysningen efter synpunkter på trygghetsvandringar.

När sker åtgärden?
2019 och framåt

När beräknas det vara klart?
Utföres något varje år

4. Högljudda gårdar
Vi bokar möten med våra hyresgäster, där vi tillsammans med Trygghetsvärdarna jobbar fram trivselregler som skall gälla på gården för allas trevnad.

När sker åtgärden?
Redan börjat

När beräknas det vara klart?
Hela året

5. Trevligare tvättstugor
Vi fortsätter arbetet med att göra tvättstugorna mer hemtrevliga genom att till exempel sätta upp hylla för böcker, något att sitta på medan man väntar på att tvätten ska bli klar.

När sker åtgärden?
2019 och framåt

När beräknas det vara klart?
2020

6. Städning av miljöbodar
VafabMiljö blir tydligare i sin information om vilka städ- och tömningsdagar de har på respektive miljöbod. Vi ökar frekvensen på städning av miljöbodarna.

När sker åtgärden?
Redan börjat

När beräknas det vara klart?
Hela året

7. Städning av tvättstugorna
Listor tas fram där städentreprenören skriver i när de städat. Vi byter ut städmaterialet oftare i tvättstugorna.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
2019

8. Mer och bättre utemöbler
Vi köper in nya utemöbler och målar om befintliga på utvalda gårdar.

När sker åtgärden?
2019 och framåt

När beräknas det vara klart?
2020

9. Förbättra p-platser och parkeringar
Vi kommer asfaltera och plana ut gropar och linjemarkering på utvalda parkeringsplatser.

När sker åtgärden?
2019

När beräknas det vara klart?
2020

10. Mer information om vad som händer i området
Vi ska arbeta med att informera mer om vad vi gör och ska göra. Vi använder även kanaler som sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

 

Område:

Viksäng