Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor i Skultuna

1.Smutsiga trapphus
Vi byter intervaller för städning i trapphusen och källare från en gång/vecka till två gånger/ vecka.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Smutsiga tvättstugor
Byter intervall på städningen från en gång/månad till en gång/veckan.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

3. Dåligt skick på miljöbodar
Vi renoverar och målar om bodarna Karl IX väg bod nr 9 och Krongjutarvägen 14 bod nr 1.

När sker åtgärden?
2018

När beräknas det vara klart?
Klart senast 31 december 2018

4. Säkerheten är dålig mot inbrott i lägenheten
Vi har infört säkerhetsdörr som Tillval.

När sker åtgärden?
Redan startat

När beräknas det vara klart?
Löpande

5. Otryggt i källargångar
För att göra källargången ljusare byter vi armaturer i källargångarna Vallonvägen 16 och Aluminiumvägen 1-7.

När sker åtgärden?
Våren/sommaren 2019

När beräknas det vara klart?
Augusti 2018

6. Dålig snöröjning och sandning
Synpunkter tas upp på möte med entreprenören PEAB.

När sker åtgärden?
Möte genomfördes 8 oktober.

När beräknas det vara klart?
Löpande vintertid

Område:

Skultuna