Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stärka barnfamiljers hälsa och livsstil

Vi tillsammans med Västerås stad satsar på att stärka barnfamiljers hälsa och livsstil. Barn i årskurs två kommer få, tillsammans med syskon och föräldrar, kostnadsfritt prova på olika fysiska aktiviteter två gånger i veckan. Varför? Jo, det motverkar fysisk och psykisk ohälsa och ökar koncentrations- och inlärningsförmågan. Studier visar dessutom att om man vill få effekt så är de förebyggande insatserna avgörande. Projektet får stöd och hjälp av stiftelsen En Frisk Generation. Varannan vuxen har farligt dålig kondition och barn är inaktiva, sitter, halvligger eller står stilla, nästan 70 procent av sin vakna tid. I höst startar Västerås stad och vi upp ett unikt samarbete kring folkhälsa. Med hjälp av stiftelsen En Frisk Generation ska barnfamiljer få möjlighet att hitta till en mer aktiv och hälsosam livsstil.

7–8-åringar deltar tillsammans med sina familjer

Program riktar sig till barn i årskurs 2 på Bäckbyskolan och Rösegårdsskolan samt deras föräldrar och syskon. Tillsammans får deltagarna kostnadsfritt prova på olika aktiviteter två gånger i veckan, till exempel handboll, parkour, salsa eller hinderbana. Vid träffarna serveras även en måltid och familjerna får mer kunskap om mat och hälsa.

Fysisk aktivitet har positiva effekter

Barn som växer upp idag riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Få når upp till WHO:s rekommendation, 60 minuters pulshöjande rörelse om dagen. Att röra på sig har många hälsofrämjande effekter. Det motverkar fysisk och psykisk ohälsa och ökar koncentrations- och inlärningsförmågan.

– Vi arbetar enligt devisen ”barn gör inte som du säger, utan som du gör”. Ibland händer även det omvända, barnen sätter press på föräldrarna att göra mer hälsosamma val. Genom att engagera hela familjen går det att skapa hållbar förändring. De familjer som vi träffar börjar äta bättre och röra sig mer. Glädjande nog behåller familjerna de nya vanorna även efter programmets slut, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.

En aktiv fritid är viktigt

Skolan har ett stort ansvar när det gäller en jämlik hälsa men trots goda initiativ så rör sig barn allt mindre. Aktivitetsnivån sjunker dessutom kraftigt på fritiden då stillasittandet och skärmtiden tar över. Att skapa lekfulla och trygga miljöer i närområdet har visat sig vara ett effektfullt sätt att locka till mer rörelse och vardagsmotion.

– För oss är det självklart att engagera oss så att de boende trivs i sitt närområde. Vi har under många engagerat oss i samhällsfrågor och tror mycket på ett förebyggande arbete. Att satsa på just barnfamiljer känns extra roligt då det är en investering i framtida generationer. Vår förhoppning är att familjerna ska uppleva en ännu bättre gemenskap och ha roliga aktiviteter tillsammans som också medför en bättre livskvalitet för dem. För Bäckby som stort tror vi att det här stärker trivsel, sammanhållning och trygghet i stadsdelen, säger Mikael Källqvist, VD för Bostads AB Mimer.

Ingår i satsningen på Bäckby

Tillsammans för Bäckby

Mimer investerar på Bäckby. Vi finns dagligen på plats för att ta hand om våra hyresgäster, vi bygger nya hus och satsar på projekt för att skapa ännu bättre sammanhållning, ökad sysselsättning och trygghet. Det gör vi tillsammans med andra engagerade personer och organisationer. Exempel på detta är Kvinna för Bäckby, En Frisk Generation, Connexion Rap West, Flickinitiativet, På Lika Villkor, Jobbpunkt Mimer och byggnation av 105 nya lägenheter och butiker i centrum. Tillsammans för Bäckby.

En Frisk Generation

En Frisk Generation är en stiftelse som i samarbete med kommuner, regioner, närings- och föreningsliv erbjuder barnfamiljer fysisk aktivitet, ökad kunskap om mat och föräldrastöd. Sedan starten 2011 har över 1 000 barnfamiljer inspirerats till en mer aktiv och hälsosam livsstil. En Frisk Generation är en nationell verksamhet. H.K.H Prins Daniel är En Frisk Generations beskyddare.

Ett forskningsteam från Karolinska Institutet mäter effekten av metoden. Utvärderingen visar att barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer jämfört med liknande internationella studier. Deltagarna uppvisar en ökad fysisk och psykosocial hälsa. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förbättrar sina matvanor. De goda hälsovanorna håller i sig även efter att programmet avslutats.

Område:

Alla områden;