Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Upprustning av Mimers lekytor på Bäckby

Under 2019 kommer lekytorna på Välljärnsgatan 39 och Puddelugnsgatan 13 att rustas upp. Genom att skapa trivsamma miljöer som i större utsträckning motsvarar hyresgästernas behov vill Mimer skapa mer liv på gårdarna och öka tryggheten i området.

Mimer har under året frågat många som bor i området hur platserna är idag och vad som saknas. Mimer stod ute i Bäckby centrum tillsammans med Urban Utveckling i januari och sedan på bostadsgårdarna i maj i samband med den årliga korvgrillningen. För att lyfta kvinnors perspektiv så genomfördes även en workshop endast med kvinnor.

Hittills har närmare 100 personer bidragit med sina synpunkter. Det som efterfrågats mest av de boende i området är lek för olika åldrar framförallt småbarnslek samt sittplatser av olika slag där man kan äta och umgås. Vissa vill ha sittplatser där man kan ha uppsikt över barnen och andra vill kunna sitta lite mer avskilt. Grönskan i området är uppskattad och kommer att bevaras och utvecklas.

Nu jobbar Mimer tillsammans med Landskapsarkitekterna med att ta fram de slutgiltiga ritningarna som så långt som möjligt motsvarar de boendes önskemål samt uppfyller projektets mål, att skapa en trygg och jämställd utemiljö för alla. I början av 2019 påbörjas rivning och under våren och sommaren 2019 kommer de nya lekytorna att anläggas.

 

Tack till alla som har varit med och bidragit med tankar och åsikter!

Område:

Bäckby