Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Utbyte av fjärrvärmeledningar och fiber för bredband

Som ett led i att uppgradera infrastrukturen i samband med nödvändiga arbeten för att ansluta nybyggnationen på kvarteret Älgen 1, kommer Mälarenergi att byta ut fjärrvärmeledningarna samt fiberdragningarna i bilvägen på Emausgatan.
Arbetet kommer att utföras av Mälarenergis underentreprenör AE Mark och etablering och start sker under vecka 33. Arbetet beräknas pågå till i slutet av oktober. AE Mark kommer att disponera en bit av gräsmattan (vid de tillfälliga sopskåpen) mellan Emausgatan 52 och cykelbanan för upplag av fjärrvärmekulvert samt en mindre manskapsbod.
Under arbetets gång kommer grävområdet att stängslas in vilket medför att Emausgatan under byggtiden kommer att ha begränsad framkomlighet. Emausgatan kommer att vara enkelriktad från Vegagatan mot Skallbergsmotet, håll uppsikt efter kommande skyltning.
Vid eventuella frågor, kontakta Sara Berggren på AE Mark, tel. 070-795 91 47.
M V H
Bostads AB Mimer

Område:

Skallberget