Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vaccination mot covid-19 med drop-in på Råby Galleria

För att minska smittspridningen måste fler välja att vaccinera sig. Skydda dig själv och andra som kan bli allvarligt sjuka. Du behöver två doser vaccin för ett bra skydd. Alla över 18 år rekommenderas också en tredje dos för att förlänga skyddet.

Den här nyheten är ett meddelande från Region Västmanland.

Drop-in på Råby Galleria, Pilfinksgatan 1 kl. 16.30–18

 • Tisdag 1 februari
 • Tisdag 8 februari
 • Tisdag 15 februari
 • Tisdag 22 februari
 • Tisdag 22 mars

Att tänka på inför vaccinationen

 • Du måste ha med dig giltig ID-handling. Om du saknar svenskt personnummer behöver du ett reservnummer eller samordningsnummer.
 • Du ska ha fyllt 12 år för att vaccineras med dos 1.
 • För dos 2 ska det ha gått minst 4 veckor sedan dos 1.
 • För dos 3 ska det ha gått minst 3 månader sedan dos 2.
 • Även du som nyligen har haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig så snart som möjligt.
 • Du som är 31 år och äldre vaccineras med Modernas vaccin oavsett tidigare vaccinsort.
 • Du som är 30 år och yngre vaccineras endast med Pfizers vaccin.
 • Barn under 15 år måste ha med en ifylld samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna. Den finns att hitta på 1177.se.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Västmanland på 1177.se/vastmanland.

 لقاح كوفيد-19 احضور  بدون موعد مسبق إ غالارا روي( Råby Galleria)

يجب أن يختار المزد من الناس أخذ اللقاح دف احدّ من انتشار العدوى. وعليك حماية نفسك وحماية الآخرن الذين قد يصابون بأمراض خطة. تحتاج إ جرعتن من اللقاح لحصول ع حماية جيدة.  وننح جميع من تجاوزوا سن 18 عاماً أن يأخذوا جرعة ثالثة أيضاً من أجل تمديد احماية. احضور  بدون موعد مسبق إ غالارا روي، الائنة  شارع( Pilfinksgatan 1) الساعة 16:3018

 • الثلاثاء 1 فاير/شباط
 • الثلاثاء 8 فاير/شباط
 • الثلاثاء 15 فاير/شباط
 • الثلاثاء 22 فاير/شباط
 • الثلاثاء 22 مارس/آذا ر

أمور  يجب التفك  ا قبل أخذ اللقاح

 • يجب أن تصطحب معك وثيقة هوة خصية سارة المفعول. ون لم يكن لديك رقم خىي سودي فتحتاج إ رقم احتياطي أو رقم تنسيقي. يجب أن تون قد أكملت سن 12 عاماً لي تحصل ع اجرعة الأو.
 • يجب أن يون قد مىى 4 أسابيع ع الأقل عد اجرعة الأو لي تحصل ع اجرعة الثانية .
 • يجب أن يون قد مىى 3 أشهر ع الأقل عد اجرعة الثانية لي تحصل ع اجرعة الثالثة.
 • حى ون كنت قد أُصبت بوفيد-19 مؤخرًاً فإننا ننحك بأن تأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن .
 • إذا ان عمرك 31 عاماً فما فوق فسوف تحصل ع لقاح موديرنا( Moderna) غض النظر عن نوع اللقاح السابق.
 • إذا ان عمرك 30 عاماً فما دون فسوف تحصل ع لقاح فايزر (Pfizer) فقط.
 • الأطفال دون سن 15 عاماً يجب أن يصطحبوا معهم استمارة الموافقة مملوءة ومُ َّ وقع علا من كلا وليي الأمر. وتجد الاستمارة الموقع: 1177.se .

اقرأ المزد عن لقاح كوفيد-19  فاستمانلاند ع الموقع: 1177.se/vastmanland.

 

Tallaalka cudurka covid-19 looga hortago ee ballan la’aanta (drop-in) laysaga tallaali karo Råby Galleria

Sidii hoos loogu dhigo heerka faafinta cudur-sideha awgiis, waa in dad tiro badan ay cudurka iska tallaalaan. Adiga cudurka iska badbaadi waxaana ka badbaadisa dadyowga hab halis ah cudurka ugu xannuunsan karo. Badbaadin heer sare ah waxaad heli kartaa haddii laba jeer cudurka laga tallaalo. Korniinka muddada badbaadada awgiis waxaa dhammaan dadka da’dooda 18 sano ka wayn lagula talinayaa in mar saddexaad cudurka iska tallaalaan.

Råby Galleria ee ballan la’aanta [Drop-in] layska tallaali karo waxay ku taalla, Pilfinksgatan 1, saacadaha waa 16.30:00-18:00:

 • Talaado 1 febraayo
 • Talaado 8 febraayo
 • Talaado 15 febraayo
 • Talaado 22 febraayo
 • Talado 22 maarso

Tallaalka kahor ka feker 

 • In aad haysato aqoonsi sax ah. Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga ee dalka Iswiidan, waa inaad haysato lamabarrada loo yaqaanno [reservnummer] ama [samordningsnummer].
 • Qaybta/qiyaasta 1:aad waxaa lagula tallaali kara haddii 12 sano jir tahay ama da’daada ka wayn tahay.
 • Qaybta/qiyaasta 2-aad waxaa lagu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 4 toddobaad ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 1:aad lagugu tallaalay.
 • Qaybta/qiyaasta 3-aad waxaa lagugu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 3 bilood ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 2:aad lagugu tallaalay.
 • Xitaa haddii goor dhow u cudurka [Covid-19] kugu dhacay waxaa lagula talinayaa in sida ugu dhaqsida badan aad cudurka iska tallaalsho.
 • Haddii da`daada ay tahay 31 sano ama ka wayn tahay waxaa lagugu tallaali doonaa dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Moderna iyadoo aan fiirogaar la siin nooca berri hore lagu tallaalay.
 • Haddii da`daada ay tahay 30 sano ama ka yar tahay waxaa lagu tallaali doonaa oo keliya dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Pfizer.
 • Ilmaha aan weli 15 sano buuxsan waa in ay haystaan foomka oggollaanshada oo buuxsan oona xilhaayeyaasha xannaanadda/waalidiinta hoos ka soo saxiixeen. Foomka waxaa laga soo degsan karaa barta internetka 1177.se.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan tallaalka cudurka covid19 looga hortago ee Gobolka Västmanland ka aqriso barta internetka 1177.se/vastmanland.

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ምስ ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ ኣብ ሮቢ ጋለሪያ Råby Galleria

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምጕዳል ብዙሓት ክታበት ንክወስዱ ክመርጹ ኣሎዎም። ነብስኻን ንኻልኦት ብኸቢድ ክሓሙ ንዝኽእሉን ተኸላኸል። ጽቡቕ ምክልኻል ንኽህልወካ ክልተ ክታበት ምውሳድ የድልየካ። ነቲ መጠን ምክልኻል ንምንዋሕ ኵሎም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም ሳልሳይ ክታበት ክወስዱ ይምከር።

ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ (Drop-in) ኣብ ሮቢ ጋለሪያ (Pilfinksgatan 1) ሰዓት 16:30-18:00:

 • ሰሉስ ዕለት 1 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 8 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 15 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 22 የካቲት
 • ሰኑይ ዕለት 22 መጋቢት

ኣብ ግዜ ክታበት ክትሓስበሎም ዘሎካ

 • መዓልቱ ዘየሕለፈ መንነት ወረቐት ክህልወካ ኣሎዎ። ናይ ሽወደን መንነት ወረቐት ዘይብልካ ምስ እትኸውን፡ ግዝያዊ መለለዪ ቁጽሪ ወይ ድማ ንእብ ሽወደን ተመዝጊቦም ንዘይነብሩ ሰባት ዝወሃብ መለለዪ ቁጽሪ ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ነታ 1ይቲ ክታበት ንምውሳድ 12 ዓመት ዝመላእካ ምዃን ኣሎካ።
 • 2ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 1ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 4 ሰሙናት ክሓልፉ ኣሎዎም
 • 3ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 2ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 3 ኣዋርሕ ክሓልፉ ኣሎዎም።
 • ንስኻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ ብዝተኻእለ መጠን ተቐላጢፍካ ክታበት ክትወስድ ይምከር።
 • ንስኻ ዕድመኻ 31 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቅድም እንታይ ዓይነት ክታበት ወሲድካ ነርካ ብዘየገድስ ሙደርና (Moderna) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ንስኻ ዕድመኻ 30 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ እትንእስን ፋይዘርስ (Pfizers) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑት ዝተመልአ ክልተኦም ወለዲ ዝፈረሙሉ/ዝኸተሙሉ ናይ ስምምዕ ሰነድ

(samtyckesblankett) ሒዞም ይቐርቡ። ኣብ 1177.se ክርከብ ይከኣል። ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ቨስትማንላንድ  ኣብዚ ኣቲኻ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል 1177.se/vastmanland.

Område:

Råby centrum