Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resultat i miljöbodarna – hur har det gått?

Under hösten målade vi och skyltade om 3 miljöbodar på Allmogeplatsen 22, Svalgången 8 samt Backstuguvägen 14. I samband med iordningställandet av miljöbodarna var vi på Mimer ut och knackade dörr för att informera om hur vi sorterar våra sopor. Vi nådde en stor del av er som bor i området och tycker att det var givande och positiva möten.

Hur blev resultatet?

Efter renoveringarna och dörrknackningen ser vi att några miljöbodar fått ett uppsving, medan andra inte visat lika stora resultat och där läget är oförändrat. Vi ser fortfarande att plast förekommer i matavfallet och det är en ständig kamp att få bukt med problemet.

Hur arbetar vi vidare?

Vi arbetar ständigt med att informera om, samt förbättra våra miljöbodar. Vi informerar till exempel inflyttande hyresgäster om sortering och har veckovisa ronderingar i Mimers samtliga miljöbodar.

Vad händer på sikt om sorteringen inte fungerar?

När sorteringen inte sköts i miljöbodarna ökar Mimers kostnader, vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader även för dig.

Vad tyckte du och dina grannar i enkäten?

Vi fick många bra synpunkter och förslag från er i fritext.

Flera gillar de nya skyltarna med färger, tydlig text och bilder. Istället för att ha skyltarna på flera språk, har vi valt att lösa det hela med bilder för en enklare och snabbare överblick för alla.

Vi har som tidigare nämnts även information med inflyttande hyresgäster gällande sopsorteringen i våra miljöbodar.

Överlag ansåg du och dina grannar som svarat på enkäten, att det är ni i området som behöver bli bättre på att hålla ordning i miljöbodarna. Trots tydliga skyltar och tillgängliga städredskap skräpas det emellertid ner och sopor slängs på golvet eller i fel kärl.

Vi hoppas och tror att fortsatt arbete kring miljöbodarna kommer att minska nedskräpningen ännu mer på sikt.

Nedan följer en sammanställning av enkäten:

Hur tycker du sopsorteringen fungerar i dagsläget där du bor?
Hur tycker du att sopsorteringen sköts nu jämfört med senaste halvåret?

Hur tycker du att ordningen (städning, skräp, grovsopor m.m.) i miljöboden är nu jämfört med senaste halvåret?

Har du märkt att Mimer satsat på miljöbodarna och information om sopsortering i ditt område?

Vet du varför matavfallet ska sorteras i en speciell papperspåse?

Område:

Vallby