Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vallby: Ofarlig rök kan synas

För att minska risken för översvämningar i källare vid kraftig nederbörd kommer
Pollex AB, på uppdrag av Mälarenergi AB, undersöka om husen är rätt kopplade till dagvattenrören. Arbetet pågår på olika adresser mellan 16 augusti och 10 september.

Så här går det till

En viktig del av undersökningen innebär att rök kommer föras in i avloppsrören, det vill säga i dag- och spillvattenrören. Röken är helt ofarlig och kan ses när den tränger upp ur brunnar, stuprör eller avluftare på hustaken. I enstaka fall kommer röken att dokumenteras/fotograferas.

Vad behöver du göra?

För att undvika att rök kommer in i huset uppmanar Pollex AB att du bör se till att det finns vatten i alla vattenlås, exempelvis golvbrunnar i badrum.

Frågor?

Om du har frågor eller vill ha mer information om arbetet går det bra att kontakta
Hendrik Strand på 0705-98 30 63 eller Pär Hummerhielm 0705-98 30 47 på Pollex AB.

Område:

Vallby