Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi ökar tryggheten i ditt trapphus

Då det framkommit i kundenkäten att vi behöver arbeta ännu mer med tryggheten i våra fastigheter, utför vi nu en rad åtgärder på Säbygatan.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg i ditt hus och ditt område.

Vi behöver öka tryggheten

På Säbygatan behöver vi arbeta med tryggheten i trapphus, källare och cykelrum.
Vi har bland annat problem med att personer som inte ska vara där kommer in i huset då dörrar blivit uppställda. Vi utför nu därför en rad åtgärder för att öka tryggheten i din fastighet. Det vi fokuserar på med detta arbete är att:

  • Säkerställa att endast de som ska ha tillträde till huset kommer in
  • Minska källarinbrotten
  • Minska skadegörelsen i huset

Vad kommer ske i ditt hus?

Vi sätter igen dörrar

Befintliga dörrar mellan korridor/Miljöbod och korridor/trapphus sätts igen, då dessa ofta står uppställda när väktare varit på plats. Det kommer försvåra för personer som inte ska vara där att ta sig in i trapphuset.

Nya dörrar till cykelrummen

Vi sätter in nya dörrar med fönster till cykelrummen, kopplade till passagesystemet. Det innebär att du inte kommer in med din lägenhetsnyckel där. Detta för att endast behöriga ska komma in, samt för att öka tryggheten med fönsterdörrar.

Vi ser över befintliga dörrar

Vi kommer att se över befintliga dörrar, dörrstängare och lås. så att dom fungerar som dom ska.

Tidplan

Arbetet startar på Säbygatan 5 och 7 under vecka 16, för att sedan fortsätta på Säbygatan 9 och 3 under vecka 17. Vi beräknar att arbetet tar ca 7 arbetsdagar per fastighet.

Hur påverkas jag av detta?

Vist ljud kommer att höras från borrning och att man sågar i betong.

Tillträde till Miljöboden kommer ske från utsidan av huset. Detta med start redan när arbetet påbörjas vecka 17.

Kom ihåg att aldrig ställa upp en dörr in till fastigheten eller släppa in någon du inte känner.

Med dessa åtgärder utförda hoppas vi att ni boende på Säbygatan kommer uppleva en större trygghet i ert hus framöver.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Våra uppgifter hittar du längst ner i brevet.

Med vänlig hälsning

Bostads AB Mimer

Katarina Sahlander                                               Claes Lindblom
Områdeschef                                                            Områdessamordnare
021-39 71 95                                                             021-39 72 43
katarina.sahlander@mimer.nu                          claes.lindblom@mimer.nu

Område:

Skiljebo