Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

I Sverige har vi idag ett system där det ekonomiska stödet inte går till fastighetsägarna utan det ges som behovsanpassat stöd till individerna via kommunerna. Vi är Västerås Stads verktyg för bostadsförsörjning.

Vi har ett tydligt uppdrag och vi fördelar bostäder enligt ett strikt kösystem. Det finns ett litet undantag för ett fåtal lägenheter till de mest utsatta personerna på bostadsmarknaden, dessa personer har nödvändigtvis inte försörjningsstöd. Därför blir nolltaxering 2016 ett vagt mått för att analysera betalningsförmågan hos våra hyresgäster.

P4:s inslag om att bidrag betalar många hyror

Fakta i siffror

Totalt finns 231 lägenheter i Mimers ägo på hela Nordanby Äng.

Av dessa har:

  • 3 lägenheter har lämnats till samverkansavtalet* med Västerås Stad.
  • 7 lägenheter till LSS-boende (Lagen om Särskilt Stöd). Dessa är en del av de 5 % vi enligt markansvisningsavtalet ska erbjuda staden.
  • 1 lägenhet har hyrts ut via systemet HemDirekt**
  • Övriga 220 lägenheter har gått till Mimers ordinarie kö.
  • Kötiden för att få en lägenhet i till exempel Parkflygeln var allt från 12 år till 6 månader där de allra flesta hade en kötid längre än 2 år.
  • På just Parkflygeln har ingen lägenhet gått till samverkansavtalet.

Hyresgästernas ekonomi och betalningsförmåga

Det är upp till varje sökande att bedöma vad som för den egna ekonomin är en rimlig hyresnivå. När man ansöker om en bostad uppger man sin inkomst. Detta för att vi kan ha en dialog om betalningsförmågan och ge rekommendationer. I den dialogen informerar vi om att det är svårt att byta lägenhet idag och att man inte ska tacka ja om man känner att man inte kan betala. Har den sökande försörjningsstöd är det med handläggaren på kommunen man diskuterar sina boendekostnader innan man tackar ja till ett kontrakt.

När vi skriver kontrakt loggar vi inga uppgifter om inkomster utan de uppgifterna raderas. Därför har vi inga uppgifter om vilken typ av försörjning hyresgästerna har.

Varför har vi inget inkomstkrav?

Hösten 2015 tog vi bort krav på fast inkomst. Anledningen var för att fler ska kunna efterfråga ett 1:a-handskontrakt. Vi såg att arbetsmarknaden förändrats, man har inte längre fasta anställningar i samma utsträckning utan fler har projektanställningar, vikariat, tillfälliga anställningar och liknande. Vi såg också att trösklarna för att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden blev högre genom höjda amorteringskrav och kontaktinsatskrav. Vi ville därför sänka trösklarna in till hyresbostadsmarknaden och vi ville inte att våra inkomsttrösklar skulle göra att man hamnade på den svarta hyresmarknad.

Kostnader för att bygga nya lägenheter

Vi vet att det är lägenheter med låga hyror som efterfrågas och vi gör allt vi kan för att få ner hyrorna i den nyproduktion vi bidrar med. Det är ett faktum att nyproduktioner har högre hyror än tidigare byggda hyresrätter. Det finns flera skäl till det men huvudorsaken är att det är dyrare än någonsin att bygga nytt. Utgångspunkten är att våra nybyggen alltid ska bekostas fullt ut av de som flyttar in. Vi belastar inte andra fastigheter eller hyresgäster med kostnaden. Det är framför allt tre faktorer som påverkar kostnaden; priset på mark, kostnaden för att bygga huset samt eventuella kostnader för att bygga till exempel cykelbanor, vägar och lekparker.

Inom Mimer arbetar vi ständigt för att bygga så billigt och kostnadsmedvetet som möjligt utan att göra avkall på kvalitet eller reglerna som styr bostadsproduktion enligt gällande lagstiftning. Ett gott exempel på detta är de prefabricerade kombohusen vi bygger på bland annat Vallby. Där är lägre hyror möjliga av främst tre anledningar. Dels för att det är volymproducerade modulhus så kallade Kombohus, dels för att vi för detta projekt fått statligt investeringsstöd och dels för att infrastruktur så som vägar och cykelbanor redan finns kring fastigheten.

Samtidigt är behovet av nya bostäder stort och nya attraktiva hyreshus är en förutsättning för att skapa flyttkedjor så att fler äldre lägenheter blir lediga i Västerås.

*Samverkansavtalet – vad är det och vilka får del av det?

Mimer ägs till 100 procent av Västerås Stad och har, precis som många andra fastighetsägare i Västerås, ett avtal med Västerås Stad som innebär att en viss andel av bostäderna ska lämnas till det så kallade samverkansavtalet. Dessa bostäder är till för att hjälpa människor som står helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden till ett boende. Det är socialkontoret som bestämmer vem/vilka som har behov av dessa bostäder. Dessa bostäder finns över hela vårt bestånd.

Anledningen till att få en bostad via samverkansavtalet varierar och det finns ingen koppling mellan försörjningsstöd och samverkansavtalet.

De individer som får en lägenhet via samverkansavtalet är ingen homogen grupp. Dessa lägenheter fördelas till individer med helt olika bakgrund och förutsättningar som behöver kommunens hjälp att ordna en bostad och det hjälper vi till med.

Mimers bostadskö gäller

Samtliga övriga lägenheter har hyrts ut till Västeråsare som är bostadssökande via Mimers bostadskö. Den fungerar så att den som anmäler intresse och uppfyller Mimers grundkrav (bland annat att personen som söker ska vara myndig, inte ha någon hyresskuld eller  betalningsanmärkning) och har högst köpoäng får erbjudande om den aktuella lägenheten.

**HemDirekt – snabb inflyttning via lottning

Det finns också en möjlighet att anmäla sig till något som vi kallar HemDirekt. Det är lägenheter med snabb inflyttning som hyrs ut på lottning bland de som anmält intresse. Hemdirektlägenheter läggs ut till uthyrning till exempel när det kommit in ett sent avhopp från en lägenhet. På Nordanby Äng finns en lägenhet som hyrts ut via HemDirekt.

HemDirekt avskaffades under 2019. De har ersatts av Snabb inflytt där uthyrning enbart sker via köpoäng.

 

Publicerat: 2017-09-28