Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi på Mimer har nu, tillsammans med en enhällig styrelse, kommit fram till en köpare av 749 lägenheter på Skallberget och Bäckby. Från och med den 4 april 2018 får Mimers hyresgäster D. Carnegie & Co AB som ny hyresvärd. Efter noggrann utvärdering av både ekonomiska och mjuka förvaltningsparametrar av många anbud har vi funnit att D. Carnegie & Co AB sammantaget uppfyller våra krav.

Vi har ställt krav på bland annat lokal närvaro med egen personal, högt kundfokus och högt engagemang i att utveckla stadsdelar. Slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige 1 februari. Information till hyresgästerna har gått ut via brev och via Mina Sidor. Vi kommer också ha bomöten för hyresgästerna tillsammans med D. Carnegie & Co efter nyår.

Varför säljer vi?

Vi säljer 749 lägenheter till D. Carnegie & Co AB. Anledningen till försäljningen är att vi idag dominerar som fastighetsägare på Bäckby och Skallberget. I och med den nyproduktion vi bidrar med blir denna starka ställning ännu starkare. Vi säljer för att få in ytterligare aktörer som vill vara med att aktivt bidra till områdenas fortsatta utveckling. Viljan har hela tiden varit att hitta en köpare med goda ambitioner och erfarenhet i frågor om kundnöjdhet och samhällsengagemang.

Vi vet att effekten blir större när fler aktörer jobbar åt samma håll för tryggare och bättre bostadsområden. Vi är särskilt glada att D. Carnegie & Co AB går in som ny hyresvärd på Bäckby. Det sätter ännu högre fokus och fart i det den stora satsning vi gör i stadsdelen tillsammans med flera fastighetsägare

Hur har vi kommit fram till att D. Carnegie & Co är den bästa?

I hela försäljningsprocessen har andra parametrar än bara pengar haft stor tyngd. Vi har först omsorgsfullt utvärderat intressenterna med hänsyn till hyresgästen och till stadsdelarnas positiva utveckling. Vi har bedömt dem utifrån vilket ansvar de kommer att ta i stadsdelarna, hur de mäter och agerar på kundernas synpunkter, hur de arbetar med boinflytande, vilka principer de har för underhåll och renovering mm. Vi har också tittat på vad som skrivits kring företagen i media samt tagit referenser från andra allmännyttiga bostadsföretag i Sverige som arbetat med dem. Flera var likvärdiga i denna utvärdering. Efter det bedömes det ekonomiska budet och sammantaget var D. Carnegie & Co AB den bästa köparen.

Finns det något ekonomiskt motiv till försäljningen?

Ekonomiskt vill vi ha en sund ekonomi som håller sig sund också på lång sikt. Vi har ett soliditetskrav från vår ägare att förhålla oss till. Detta gör att vi inte vill låna till allt vi gör i och med våra satsningar på nyproduktion och stadsdelsutveckling.

Hur mycket få vi betalt?
765 miljoner.

Vad går pengarna till?
De pengar vi får från försäljningen kommer dels användas till att betala av lån och dels till att fortsätta utveckla våra områden. Både genom nya bostäder och genom utveckling av det befintliga beståndet.

Kommer hyrorna höjas?

Nej, det avtal hyresgästerna har med oss idag gäller även med den nya hyresvärden. Lika som nu kommer det att ske en årlig hyresförhandling.
Tänker den nye hyresvärden renovera och höja hyrorna?
D. Carnegie & Co’s princip för att renovera sina hus är att göra i ordning en lägenhet när den blir ledig. Då höjs hyran utifrån den nya standarden och lägenheten hyrs ut på nytt. Detaljer kring detta får D. Carnegie & Co ge svar på.

Varför får inte hyresgästerna tycka till om köparen?

Ansvaret för byggnation, köp och försäljning av fastigheter är en ägarfråga. Stora frågor om hur vi utvecklar fastighetsbeståndet för ett långsiktig hållbart bestånd och långsiktigt sund ekonomi är upp till ägarna att fatta. I detta fall gör vi en affär med ett börsnoterat företag vilket innebär att det råder sekretess kring vilka som är med i processen och hur buden ser ut.

Varför informerades inte hyresgästerna?
Hyresgästerna fick information i brevlådan 10 minuter efter att avtalet skrevs på och direkt efter att pressmeddelandet gick ut. Eftersom D. Carnegie & Co är börsnoterat är det ett krav att börsen måste få information först av alla. Detta har gjort att vi inte kunnat informera hyresgästerna innan affären blev underskriven. Hyresgästerna fick information i brevlådorna strax efter att börsen hade informerats.

Är affären verkligen klar?

1 februari tas frågan upp i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Mimer ägs av Västerås stad och har en styrelse sammansatt av representanter från sex av de åtta politiska partierna i fullmäktige. Vår styrelse har enhälligt godkänt köparen och affären. Vi känner oss därför rimligt säkra på att affären går igenom även i fullmäktige.

Vilka adresser berörs?

Bäckby – Puddelugnsgatan 2–66 (jämna nummer), Axel Oxelstiernas gatan 3–57 (udda nummer)
Skallberget – Bellmansgatan 2–12 (jämna nummer), Karlfeldtsgatan 24–26 (jämna nummer),
Skallbergsgatan 2–10 (jämna nummer)

 

Publicerat: 2017-12-22