Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Skiljebo

1. Önskar mera information om vad som händer i området
Vi ska arbeta med att informera mer om vad vi gör och ska göra. Vi använder även kanaler som sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Bättre städning av miljöbodarna
VafabMiljö blir tydligare i sin information om vilka städ- och tömningsdagar de har på respektive miljöbod. Vi ökar frekvensen på städning av miljöbodarna.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

3. Bristande källsortering
Vi lyfter problematiken och gör insatser för att ändra hyresgästers beteende. Bland annat går vi ut med information och utbildar våra hyresgäster gällande källsortering. Vi har även anställt en person som är ansvarig för miljöbodarna genom extra tillsyn och hjälp att sortera. Ett arbete med att omarbeta skyltningen är påbörjat.

När sker åtgärden?
Påbörjar 2018 och fortsätter 2019

När beräknas det vara klart?
2019

4. Personlig trygghet i källare
Vi sätter in plåtdörrar och installerar passagesystem in till alla källargångar och cykelförråd.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
2019

5. Otryggt med olåsta förråd i källare
Vid ronderingar ser kvartersväden till att sätta hänglås eller liknande på dörrar som står öppna till förråd och matkällare.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
2019

6. Personlig trygghet i området kvällar/nätter
Vi sammanställer åtgärder efter Trygghetsvandringen i området. Informationen sätts upp i trapphusen.

När sker åtgärden?
Påbörjas under 2019

När beräknas det vara klart?
Löpande

7. Bättre städning av tvättstugor
Listor tas fram där städentreprenören skriver i när de städat. Vi byter ut städmaterialet oftare i tvättstugorna.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
2019

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Haga och Hemdal

1. Personlig trygghet i källare/förråd
Brytbleck på förrådsdörrar monteras på Nya Hemdal

När sker åtgärden?
2019

När beräknas det vara klart?
Juni 2019

2. Bättre städning av tvättstugor
Listor tas fram där städentreprenören skriver i när de städat. Vi byter ut städmaterialet oftare i tvättstugorna.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

3. Belysning i trapphus, källargångar och gårdar
Vi fortsätter arbetet med att montera ledbelysning i våra fastigheter och att förstärka utomhusbelysningen efter synpunkter på trygghetsvandringar.

När sker åtgärden?
2019 och framåt

När beräknas det vara klart?
Utföres något varje år

4. Belysning på parkering
Vi sätter upp en extra stolpe

När sker åtgärden?
2018/2019

När beräknas det vara klart?
2019

5. Bättre städning av miljöbodarna
VafabMiljö blir tydligare i sin information om vilka städ- och tömningsdagar de har på respektive miljöbod. Vi ökar frekvensen på städning av miljöbodarna.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
2019

6. Bristande källsortering
Vi lyfter problematiken och gör insatser för att ändra hyresgästers beteende. Bland annat går vi ut med information och utbildar våra hyresgäster gällande källsortering. Vi har även anställt en person som är ansvarig för miljöbodarna genom extra tillsyn och hjälp att sortera. Ett arbete med att omarbeta skyltningen är påbörjat.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Hela året

7. Önskar mera information om vad som händer i området
Vi ska arbeta med att informera mer om vad vi gör och ska göra. Vi använder även kanaler som sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Lillåudden

1. Behov av farthinder/skylt för att sänka farten på bilar i området
Åtgärden sker i samarbete med samfälligheten och Västerås Stad

När sker åtgärden?
Påbörjas 2019

När beräknas det vara klart?
Förhoppningsvis 2019

2. Önskar rörelsearmaturer på våningsplanen
Vi fortsätter arbetet med att montera LED-belysning i våra fastigheter.

När sker åtgärden?
Monteras 2018

När beräknas det vara klart?
2018

3. Brister i städning i trapphus och allmänna ytor
Vi genomför kvalitetskontroller tillsammans med städentreprenören varje månad för att minska brister i städningen.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

4. Bristande källsortering
Vi lyfter problematiken och gör insatser för att ändra hyresgästers beteende. Bland annat går vi ut med information och utbildar våra hyresgäster gällande källsortering. Vi har även anställt en person som är ansvarig för miljöbodarna genom extra tillsyn och hjälp att sortera. Ett arbete med att omarbeta skyltningen är påbörjat.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Löpande

5. Önskemål att digitalisera enkäten
Möjligheten att fylla i enkäten digitalt finns redan

6. Spindlar/spindelnät på fasaderna/trapphusfönster
Vi uppmärksammar vår skötselentreprenör om problemet vid kvalitetskontroller. De har i uppdrag att åtgärda problemet.

När sker åtgärden?
Påbörjas 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

7. Önskar mera information om vad som händer i området
Vi ska arbeta med att informera mer om vad vi gör och ska göra. Vi använder även kanaler som sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
Hela året

När beräknas det vara klart?
Löpande

8. Grillkväll/Gemenskap med grannar
Vi kommer att anordna grillkvällar för hyresgäster. Återkommer om tid och plats under våren.

När sker åtgärden?
Påbörjat 2018

När beräknas det vara klart?
Juni 2019

9. Bättre städning av miljöbodarna
VafabMiljö blir tydligare i sin information om vilka städ- och tömningsdagar de har på respektive miljöbod. Vi ökar frekvensen på städning av miljöbodarna.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Löpande

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Bäckby

1. Mycket trafik på gårdarna
Vi kommer att ha extrabevakning av vår trygghetsjour och av våra Trygghetsvärdar. Vi ser till att bommar fungerar och farthinder finns på plats. Vi kommer även att informera våra entreprenörer om detta.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Sortering i miljöbod är dålig
Vi har anställt en person som ska set till miljöbodarna samt informera om sortering.  Skyltningen ses över.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Aktivt arbete under 2019

3. Önskemål om fler bord och bänkar
Vi ska göra om stora delar av lekparkerna vid Puddelugnsgatan 13 och Välljärnsgatan 39. Renovera, bygga om och sätta upp nytt. Även tillgänglighetsanpassa den ena lekparken. Arbetet sker utifrån dialoger med hyresgästerna.

När sker åtgärden?
Hösten 2018

När beräknas det vara klart?
Senast augusti 2019

4. Mer blommor och trevligare växtlighet, öppnare.
Vi kommer att ha fokus på att, tillsammans med entreprenören, hitta och göra iordning ytor som behöver fräschas upp.

När sker åtgärden?
Våren 2019

När beräknas det vara klart?
Oktober 2019

5. Mer information om vad som händer önskas
Vi försöker bli bättre på att informera om vad vi gör och kommer att göra via sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
2019

När beräknas det vara klart?
Hela året

6. Trivseln i tvättstugorna
Vi kommer att tillgänglighetsanpassa tvättstugorna, sätta in passagesystem och byta städmaterial oftare. Även kvalitetssäkra städningen oftare.

När sker åtgärden?
Januari 2019

När beräknas det vara klart?
Hela året

7. Trivsel i trapphus
Vi fortsätter arbetet med att hålla rent och snyggt i trapphusen.

När sker åtgärden?
Januari 2019

När beräknas det vara klart?
Hela året

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Skälby

1. Mycket trafik på gårdarna
Vi kommer att ha extrabevakning av vår trygghetsjour och av våra Trygghetsvärdar. Vi ser till att bommar fungerar och farthinder finns på plats. Vi kommer även att informera våra entreprenörer om detta.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Sortering i miljöbod är dålig
Vi har anställt en person som ska se till miljöbodarna samt informera om sortering.  Skyltningen ses över.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Aktivt arbete under 2019

3. Göra klart utemiljön
Vi kommer ha fokus på att gör klart utemiljön vad gäller gräsmattor, buskar och blommor.

När sker åtgärden?
Vår 2019

När beräknas det vara klart?
Oktober 2019

5. Mer information om vad som händer önskas
Vi försöker bli bättre på att informera om vad vi gör och kommer att göra via sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
2019

När beräknas det vara klart?
Löpande

6. Trivseln i tvättstugorna
Vi kommer att bygga om tvättstugan och dela upp den på två stycken istället för en stor.

När sker åtgärden?
Januari 2019

När beräknas det vara klart?
Juni 2019

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Vallby

1.Smutsiga trapphus
Vi byter intervaller för städning i trapphusen och källare från en gång/vecka till två gånger/ vecka.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Smutsiga tvättstugor
Byter intervall på städningen från en gång/månad till en gång/veckan.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

3. Dåligt skick på miljöbodar
Vi renoverar och målar om miljöbodarna på Parstugugatan 11, bod nr. 18 och 33 bod nr. 19 samt på Högloftsvägen 13 bod nr. 13.

När sker åtgärden?
2018

När beräknas det vara klart?
Klart senast 31 december 2018

4.Trafik inne på området vid stora lekplatsen
Bom sätts upp på lämpligt ställe

När sker åtgärden?
Hösten 2018

När beräknas det vara klart?
December 2018

5. Dåliga torkmöjligheter i tvättstugan
Torkskåpet vid Parstugugatan 1 kommer att bytas ut mot ett nytt.

När sker åtgärden?
Arbetet är beställt

När beräknas det vara klart?
December 2018

6. Dålig sortering i miljöbodarna
Vi har anställt en person som ska se till miljöbodarna samt informera om sortering. Skyltningen ses över.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Oktober 2018

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor i Skultuna

1.Smutsiga trapphus
Vi byter intervaller för städning i trapphusen och källare från en gång/vecka till två gånger/ vecka.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

2. Smutsiga tvättstugor
Byter intervall på städningen från en gång/månad till en gång/veckan.

När sker åtgärden?
November 2018

När beräknas det vara klart?
Löpande

3. Dåligt skick på miljöbodar
Vi renoverar och målar om bodarna Karl IX väg bod nr 9 och Krongjutarvägen 14 bod nr 1.

När sker åtgärden?
2018

När beräknas det vara klart?
Klart senast 31 december 2018

4. Säkerheten är dålig mot inbrott i lägenheten
Vi har infört säkerhetsdörr som Tillval.

När sker åtgärden?
Redan startat

När beräknas det vara klart?
Löpande

5. Otryggt i källargångar
För att göra källargången ljusare byter vi armaturer i källargångarna Vallonvägen 16 och Aluminiumvägen 1-7.

När sker åtgärden?
Våren/sommaren 2019

När beräknas det vara klart?
Augusti 2018

6. Dålig snöröjning och sandning
Synpunkter tas upp på möte med entreprenören PEAB.

När sker åtgärden?
Möte genomfördes 8 oktober.

När beräknas det vara klart?
Löpande vintertid

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Vetterstorp

1.Tråkig utemiljö vid Polstjärnegatan 25
Vi kommer att göra ordning liten lekplats och sätta upp staket mot vägen.

När sker åtgärden?
Vår 2019

När beräknas det vara klart?
Oktober 2019

2. Sortering i miljöbod är dålig
Vi har anställt en person som ska se till miljöbodarna samt informera om sortering.  Skyltningen ses över.

När sker åtgärden?
Påbörjat

När beräknas det vara klart?
Aktivt arbete under 2019

3. Mer information om vad som händer önskas
Vi försöker bli bättre på att informera om vad vi gör och kommer att göra via sms, e-post och områdesnyheter på mimer.nu.

När sker åtgärden?
2019

När beräknas det vara klart?
Löpande

6. Trivseln i tvättstugorna
Vi kommer att kvalitetssäkra städningen oftare och byta städmaterial oftare.

När sker åtgärden?
Januari 2019

När beräknas det vara klart?
Hela året

Resultat på kundenkäten 2018

Tillsammans med er hyresgäster utvecklar vi våra bostadsområden. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår kundenkät. I enkäten frågar vi både vad ni tycker om själva boendet och miljön runtomkring, men även vad ni tycker om vårt bemötande, hur det fungerar att komma i kontakt med oss eller anmäla ett fel. På så sätt får vi en viktig sammanställning på vad som fungerar bra och om det är något som behöver bli bättre.

Undersökningsföretaget AktivBo genomför undersökningen åt oss, men Mimers medarbetare delar ut den personligen till vartannat hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en tvåårsperiod. I år har vi även skickat ut enkäten via SMS vilket varit väldigt uppskattat, hela 60% valde att svara direkt i mobilen.

Svaren ligger till grund för vårt arbete

Nu har alla synpunkter och önskemål sammanställts och analyserats noga. Vi ser vad vi är bra på och vad vi behöver arbeta med ännu mer. Utifrån resultatet har vi tagit fram en åtgärdslista per område på vad som behöver åtgärdas redan nu och vad som planeras under nästa år. Se exempel på era synpunkter och vilka åtgärder vi gör längst ner på sidan. I början på nästa år kommer vi berätta mer exakt vilka åtgärder vi gör i respektive hus.

Så tycker ni om Mimer och ert boende

Det totala resultatet visar att våra hyresgäster fortfarande är väldigt nöjda med vår service. Upplevelsen av trygghet i området och att få hjälp när det behövs har ökat något sedan förra mätningen, vilket vi är glad över eftersom det är områden vi satsat extra mycket på den senaste tiden.

• ”Tryggheten” har ökat från 74,9 till 78,1%
• ”Hjälp när det behövs” har ökat från 88,7 till 89,0%
• ”Städning i miljöbod” har minskat från 77,2 till 75,7%

Resultatet visar att både städning och sortering i miljöboden upplevs sämre än förut. Det bekräftar ett problem som vi är medvetna om och som vi redan arbetar med på olika sätt. Vi har:

• tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar enbart på miljöbodarna
• ökat tillsynen av miljöbodarna
• sett över och förenklat informationen om hur man sorterar
• knackat på hos hyresgäster på vissa områden för att informera om hur viktigt det är att slänga skräp på rätt ställe

Exempel på synpunkter från er som bor på Pettersberg

1. Otryggt i området
För att öka känslan av trygghet belyser vissa delar av områdets mörka partier via kostutsmyckning.

När sker åtgärden?
Invigning av konstverket skedde i Oktober 2018

När beräknas det vara klart?
Belysningen är beständig

2. Svacka i asfalt det blir blött och även halt
Asfalterar ytan med bra avrinning på Pettersbergsgatan 47-51.

När sker åtgärden?
Våren/ sommaren 2019

När beräknas det vara klart?
November 2019

3. Dåligt sortering i miljöbodar
Vi har anställt en person som ska se till miljöbodarna samt informera om sortering.

När sker åtgärden?
Åtgärden har startat

När beräknas det vara klart?
Klart senast oktober 2019

4. Dåligt med bänkar och bord utomhus
Vi utökar antalet uteplatser för lättare samvaro i området

När sker åtgärden?
Våren 2019

När beräknas det vara klart?
Augusti 2019

5. Plantera finare växter på området
Vi planterar nya buskar vid Pettersbergs centrum

När sker åtgärden?
Oktober 2018

När beräknas det vara klart?
November 2018