Ta hand om dig och andra i helgen

Inför kommande långhelg vill vi skicka några hälsningar vidare från våra myndigheter.

Fortsätt stanna hemma

  • Undvik onödiga resor
  • Res inte alls om du är sjuk
  • Besök inte äldre släktingar eller vänner
  • Belasta inte sjukvården i andra regioner

Och som alltid

  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd inomhus och utomhus
  • Stanna hemma om du är sjuk

Håll dig uppdaterad på Krisinformation.se
Information på olika språk på Krisinformation.se

Mimers åtgärder

På Mimer har vi av omtanke för dig och våra medarbetare vidtagit flera åtgärder. Vi hoppas att läget i samhället snart ser annorlunda ut så vi kan gå tillbaka till vår normala service. Håll dig uppdaterad kring våra åtgärder genom att läsa den här informationen.