Våra boendekoncept

Olika personer har olika behov. En del är äldre andra är unga. Vissa behöver en lägenhet en kortare period medan en andra är i akut behov av en bostad. För det har vi olika boendekoncept.

HemDirekt

HemDirekt är lägenheter som är lediga just nu eller som blir lediga inom kort. När en lägenhet är ledig för uthyrning publiceras den på vår hemsida tillsammans med övriga lediga lägenheter under två dygn. Under den tiden har du möjlighet att anmäla ditt intresse. Därefter sköter systemet automatiskt den slumpvisa dragningen bland de som har anmält intresse för just den lägenheten.

För att ha möjlighet att hyra en HemDirekt-lägenhet behöver du:

 • Uppfylla våra grundkrav för att hyra lägenhet
 • Vara folkbokförd i Västerås
 • Vara beredd att ta lägenheten så snart den är ledig att hyra

Lediga lägenheter

Korttidskontrakt

Lägenheten hyrs ut tillfälligt på grund av ombyggnation i området eller för att användas som evakueringslägenhet. Du som hyresgäst har möjlighet att bo kvar tills dess att Mimer har behov av bostaden. Avtalet löper en månad i taget med en månads uppsägningstid för båda parter och ett avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivande.

Läs mer om besittningsskydd på Hyresnämndens hemsida

Din kötid hos oss påverkas inte av in- eller utflytt från denna lägenhet. Lägenheten hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs och lägenhetsunderhållet, Plusval, är stoppat.

För att ha möjlighet att hyra en lägenhet med korttidskontrakt behöver du:

 • Uppfylla våra grundkrav för att hyra lägenhet
 • Vara folkbokförd i Västerås
 • Vara beredd att ta lägenheten så snart den är ledig att hyra

Lätt att leva 55+

Det här gäller för att söka lägenhet i Lätt att leva-konceptet:

 • Den som är huvudsökande ska ha fyllt 55 år. Make/maka eller sambo får dock vara yngre.
 • Inte ha några hemmaboende barn.

Lätt att leva – ett bekvämt boende för dig som är 55+

Nyproduktion

Vi presenterar vår nyproduktion tillsammans med våra övriga lägenheter på sidan Lediga lägenheter.

För dig som är nyfiken på våra nyproduktion och ombyggnation

Ungdomslägenheter

Det här gäller för att söka en ungdomslägenhet:

 • Du ska vara mellan 18 och 27 år för att kunna söka en ungdomslägenhet.
 • Uthyrning sker via den vanliga kön.
 • Du har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill, det vill säga även när du har passerat 27 år.
 • Det är du som är huvudsökande som måste uppfylla ålderskravet då lägenheten söks. Medsökande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet.

Ikon för rökfritt - rykande cigarett i en röd cirkel med rött streck diagonalt över.Rökfritt hus

I vår nyproduktion har vi “Rökfritt hus” med omtanke om de hyresgäster som mår dåligt av röken. Rökfritt hus innebär att det är rökförbud i lägenheten, på balkongen/uteplatsen, vid entrén och i de gemensamma utrymmena i fastigheten.