Välkommen till Lätt att leva 55+

Om du är 55 år eller över och inte har barn som bor hemma kan du bo i en Lätt att leva-lägenhet. Vi har 156 Lätt att leva-lägenheter, både i särskilda hus och i hus med andra lägenheter.

I Lätt att leva-hus finns ofta lokaler för gemensamma aktiviteter och på några ställen även övernattningsrum. För att hitta en ledig Lätt att leva-lägenhet går du till Lediga lägenheter och kollar bland de bostäder som är märkt med ikonen 55+.