Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Huset du bor i byggdes under mitten av 50-talet. Med tusentals duschar, diskar, tvättar och minst lika många spolningar i toaletten har rör och elledningar blivit gamla och slitna. Risken är att det blir vattenskador och/eller elfel i din lägenhet. Det är därför dags att bygga om ditt hus.

Aktuellt just nu

Dags för inredningsval

Du har antingen fått, eller kommer att få vår valbroschyr inom kort. Här kommer du få göra val för kök och badrum, samt övriga rum om du väljer att göra en helrenovering.

Så gör du dina val

Du kan antingen välja att göra dina val hemma och skicka in till oss i det bifogade svarskuvertet, eller så besöker du oss på kommande drop in så hjälper vi dig. Vid drop in kan du träffa oss som ansvarar för ombyggnationen, ställa frågor och få hjälp med dina val. Du besöker oss någon gång mellan nedan angivna klockslag och behöver inte boka en tid. Du hittar oss på baksidan av Stentorpsgatan 7, mot miljöboden.

Här kan du se vilka datum vi håller drop in för just din adress:

Stentorpsgatan 1 och 5
 • Genomfört

Sista svarsdag för dina val var fredag 8 september.

Stentorpsgatan 3 och 7
 • Genomfört

Sista svarsdag för dina val var fredag 13 oktober.

Stentorpsgatan 9 och 13
 • Onsdag 8 november klockan 10-12
 • Torsdag 9 november klockan 16-19

Sista svarsdag för dina val är fredag 24 november.

Välkommen!

Nu pågår kulvertbyten

Onsdag 9 augusti startade vår entreprenör AE Mark etableringen inför kulvertbyten på Stentorpsgatan 1-13 ojämna nummer. I slutet av vecka 32 startade grävarbeten. Arbetet beräknas vara klart i december.

Arbetet pågår måndag-fredag klockan 7-16 och beräknas vara klart i december 2023.

Vad är ett kulvertbyte?

Inför den kommande ombyggnationen byter vi nu värme- och vattenledningar så att de ska hålla i många år till.

Hur påverkar det dig?

Gården kommer vara framkomlig både till fots och med bil under hela arbetets gång. På en del ställen kan det vara lite trängre att ta sig fram.

En del oljud förekommer under arbetet och vi använder vissa grönytor till förvaring av material.

Frågor?

Om du har frågor om kulvertarbetet kontaktar du Mimers projektledare Jonas på 021-39 70 35 eller jonas.rosen@mimer.nu.

Vill du direktflytta på stentorpsgatan eller utanför området?

Vill du som bor på Kolaren direktflytta till en färdig lägenhet och slippa flytta fram och tillbaka i ombyggnationen? Vill du ha en större eller mindre lägenhet, eller kanske byta våningsplan? Renoveringen av ditt område planeras starta under första delen av 2024 och sen fortsätta under cirka 2 år.

Är du intresserad av att flytta ifrån Stentorpsgatan? Då kan du anmäla intresse och berätta för oss vilka adresser du kan tänka dig att flytta till i närområdet (vi kommer inte att kunna erbjuda dig en lägenhet i centrum). Skulle en lägenhet bli ledig som uppfyller de önskemål som du uppgett så kontaktar vi dig.

Hur anmäler jag intresse?

Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Mimers kundvärd Karin på 021-39 71 51 eller karin.ombyggnation@mimer.nu.

Nu skickas hyresgästgodkännande ut

Vecka 37, 2022 skickades hyresgästgodkännanden ut till dig och dina grannar.

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästens vetskap.

För de hyresgäster som motsäger sig de standardhöjande åtgärderna, kommer Mimer pröva ärendet i Hyresnämnden. Hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Observera att hyresgästgodkännandet och hyran på din lägenhet är två olika saker. Hyran är redan överenskommen med Hyresgästföreningen. Det du godkänner är våra förbättringar på huset och området.

Ökade in- och utflyttningar i ditt område

Nu pågår ombyggnationen av Kolmilan (Stentorpsgatan med jämna nummer). På grund av det kan det bli en del in- och utflyttar i ditt område. Det beror på att de lägenheter som varit uthyrda på korttidskontrakt, nu kommer användas som tillfälliga boenden för dina grannar på Kolmilan under ombyggnationstiden.

Flyttarna pågår med jämna mellanrum under hela ombyggnationen.

Nya hyran klar

Nu är den nya hyran klar för Kolmilan och Kolaren. Vi har skickat ett personligt brev till dig med din nya hyra.

Hyran är framförhandlad och överenskommen med Hyresgästföreningen.

Tidplan

Den preliminära byggstarten är februari 2024.

Vad händer framåt?

 • Mimer kontaktar dig om tillfälligt boende
 • Du gör ditt val av inredningspaket
 • Flyttlasset går
 • Byggstart
 • Tillbakaflytt

PCB i marken på Kolmilan och Kolaren

I samband med markarbeten för underhåll av husen hittade vi spår av föroreningen PCB i några gräsmattor på Kolmilan och Kolaren. Vi har därför genomfört ett stort arbete med provtagning för att kunna ta reda på omfattningen av PCB. Ett informationsbrev har gått ut till alla er som bor på Kolmilan och Kolaren. Vi kommer starta vecka 40 med grävningsarbeten för att ta bort PCB-förorenad jord i gräsmattorna. Det hela låter allvarligt men det innebär ingen risk för dig som hyresgäst. Nedan förklarar vi närmare.

Vad är pcb?

PCB är en förkortning för ämnesgruppen polyklorerade bifenyler. Det är en förorening som förekommer allmänt i miljön och samhället och kan vara skadlig för människor om man får i sig stora mängder under en lång tid. När det hittas i marken beror på det oftast på att ämnena användes i byggmaterial under 60- och 70-talet. PCB är numera förbjudet.

Hur får man i sig pcb?

Det vanligaste sättet att få i sig PCB är via mat, vanligtvis är då via fisk från Östersjön. Växter tar upp den del av PCB som finns i marken. Det innebär att människor också kan få i sig ämnet genom att äta grönsaker, bär och svamp som vuxit i PCB-förorenad jord. Oavsiktligt intag av förorenad jord kan också innebära exponering, till exempel ifall små barn äter jord. Hälsorisker uppstår dock främst vid upprepad, långvarig exponering av stora mängder PCB.

Hur påverkar detta dig som boende i området?

Vi ser ingen risk att någon hyresgäst hittills har blivit påverkad av PCB. Vi har inte hittat några förhöjda mängder av ämnet i sandlådor, på lekplatser eller på odlingsplatser. Vi har bara hittat ämnet i gräsmattor. Det innebär ingen hälsorisk i de fall man eventuellt har fått i sig jord, har ätit svamp, växter eller bär från gräsmattorna. Hälsorisker är framförallt kopplade till upprepad och långvarig exponering.

När vi bytt ut jorden i gräsmattorna kommer halterna av PCB i gräsmattorna inte innebära någon risk för dig som hyresgäst. Vi rekommenderar ändå för säkerhets skull att man även i framtiden bara odlar och äter bär, växter och svamp från iordningställda odlingsplatser.

Vad gör mimer?

I samråd med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har vi tagit fram en åtgärdsplan. Den innebär att vi tar bort jord som innehåller PCB i halter som skulle kunna vara hälsofarliga. Vi kommer alltså att ta bort gräsmattor och ytlig jord som innehåller PCB, även små mängder, och ersätta det med ren jord. Vi kommer efter det att återställa marken med färdiga gräsmattor.

Vecka 40 påbörjas saneringsarbetet. Vi fortsätter samtidigt övriga grävnings- och underhållsarbeten i området som planerat.

Har du frågor kring detta?

Som vi nämnt ovan finns ingen anledning till oro, men du är ändå välkommen att höra av dig till oss med eventuella frågor.

Kolaren startar som etapp 2

Det är bestämt att Kolaren, udda nummer, kommer ligga som etapp 2 i ombyggnationen.

Röstningsresultat

Nu har vi sammanställt röstningen som du och dina grannar genomförde. Resultaten har även gåtts igenom med Hyresgästföreningen. Ni kunde rösta om tio olika kök och badrum, trapphus samt delar av utemiljön. Nedan presenteras de vinnande alternativen, som du lite längre fram kommer kunna välja mellan i din ombyggnation (gäller kök och badrum).

Kök och badrum

Följande kök och badrum kommer du kunna välja mellan i din ombyggnation. Det går bra att kombinera de olika alternativen och till exempel välja kök Alternativ 1 och badrum Alternativ 2.

 • Alternativ 1
 • Alternativ 2
 • Alternativ 8

Vi kommer kontakta dig i god tid innan ombyggnationen startar, så att du kan göra dina val.

Trapphus

Följande trapphus är det som fick flest röster och det alternativet vi kommer använda i ombyggnationen:

 • Alternativ Smaragd

Utemiljön

Nedan är de alternativ som du och dina grannar tyckte bäst om från Röstningsbroschyren:

 • Grill: Alternativ 1
 • Sittplatser: Solsäng

Röstningsbroschyren

I röstningsbroschyren hittade du 10 olika alternativ av kök och badrum. Här hade du möjligheten att rösta på tre olika alternativ. Du kunde till exempel välja Alternativ 1, 2 och 5 av kök och badrum. Vid det här tillfället gick det inte att kombinera de olika alternativen kök och badrum.

Lite längre fram i din ombyggnation är det de tre vinnande alternativen du har att välja mellan. Då går det att kombinera om du till exempel vill ha köket i Alternativ 1 och badrummet i Alternativ 2 (om de var med bland de tre alternativen som blev framröstade vill säga).

Du har även kunnat rösta på färgsättningar av ditt trapphus, samt delar av utemiljön.

Du som angett en aktuell mejladress på Mina sidor har även fått broschyren och en länk att rösta digitalt till din mejl. En röst per hushåll gällde.

Röstningen är avslutad och vi återkommer med resultat.

Drop in

Vid två tillfällen i februari hölls Drop in-träffar i ditt område. Här hade du möjlighet att träffa oss och ställa frågor om röstningen och din ombyggnation. Det var roligt att se att många av er var intresserade och kom ner och pratade med oss.

En ny gemensam enkät med Hyresgästföreningen

Enkäten som skickades ut till alla boende på Kolmilan ligger till grund för framtida hyresförhandling där vi i diskussionerna tar hänsyn till era svar och åsikter. Formuläret var en gemensam enkät från Mimer och Hyresgästföreningen. Tack för dina svar!

Kommer hyran att höjas?

Efter ombyggnationen blir din hyra högre. Hur mycket den höjs beror på renoveringens omfattning och hur hyresnivåerna ser ut för likvärdiga lägenheter i Västerås. När det är klart vilka åtgärder ombyggnationen ska omfatta förhandlar vi hyrorna med Hyresgästföreningen. Efter det får du veta din nya hyra.

Hur lång tid tar en ombyggnation?

Det tar ungefär 10 månader att utföra ombyggnationen i ditt hus. Ombyggnationen av din lägenhet beräknas ta 3–5 månader och då går det inte att bo kvar i lägenheten. Har du eget tillfälligt boende under tiden för ombyggnationen bor du hyresfritt under ombyggnationen. Behöver du hjälp av oss att hitta tillfälligt boende så ordnar vi det.

Uppsagda lägenheter – korttidskontrakt

När en lägenhet i ditt område från och med nu blir uppsagd, kommer den att hyras ut på ett så kallat ”korttidskontrakt”. Det innebär att en ny hyresgäst endast kommer att flytta dit fram till byggstarten av etapp 1 – Stentorpsgatan med jämna husnummer.

Därefter kommer de som bor i etapp 1 få använda lägenheterna med korttidskontrakt under tiden ombyggnationen pågår och de inte kan bo kvar hemma.

Hur vill du bo efter ombyggnationen?

Vill du bo större eller mindre? I samband med ombyggnationen har du möjlighet att anmäla intresse om att byta till en större eller mindre lägenhet i området. Är du intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.

Kontakta oss gärna

I ditt tillfälliga boende och efter att du har flyttat tillbaka efter renoveringen, anmäler du fel och problem precis som vanligt till Serviceanmälan.