Balkong och uteplats

Om du har en balkong eller uteplats kan du njuta extra mycket av solen och kanske av blommor och grönt. Ta hand om den, så att den ser trevlig ut för dig själv och dina grannar.

Gärna balkonglådor och krukor

Du får gärna plantera blommor och grönsaker i krukor och balkonglådor. Balkonglådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Av säkerhetsskäl får du inte ha balkonglådor på utsidan av balkongen. Tänk på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong.

Undvik rökning på balkongen

Eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig ber vi dig att undvika att röka på balkongen. Tänk även på att inte slänga fimpar utomhus.

Rökfritt hus

Bor du i ett rökfritt hus får du förstås inte röka alls i lägenheten, trapphuset, hissen eller på balkongen.

Mata inte fåglar från balkongen

Råttor och möss lockas av spilld mat. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar vare sig från balkongen eller på gården.

Använd elgrill på balkongen, men grilla helst på gården

Om du ska grilla är det bästa om du går ut på gården. Då är risken minst att du stör dina grannar med os och rök. Tänk på att inte ställa grillen nära buskar eller andra växter och kom ihåg att göra rent efter dig.

På balkongen rekommenderar vi elgrill för att undvika os och rök. Kolgrill är inte tillåten, på grund av brandrisken. Om du har en gasolgrill, tänk på att gasolbehållaren får vara på max fem liter (blå campingbehållare) om du har den i lägenheten eller på en inglasad balkong. På en öppen balkong får du ha en gasolbehållare om max 30 liter (P11).

Om du har en uteplats går det bra att använda en kolgrill. Tänk då på att inte ställa kolgrillen för nära fasaden på grund av brandrisken, men även för att dina grannar inte ska bli störda av röken.

Håll alltid koll på grillen, visa hänsyn mot dina grannar och grilla försiktigt.

Plantera gärna på uteplatsen och sköt om växterna

Du som har en uteplats ansvarar för att den ser välskött och städad ut. Du får gärna plantera blommor, grönsaker och buskar på uteplatsen, men du måste själv sköta om dem. Har du en gräsmatta ska du hålla den klippt.

Om det finns en häck mellan din uteplats och din grannes, sköter du och din granne om den gemensamt. Om din häck gränsar mot vår mark, sköter du om insidan och vi på Mimer ansvarar för utsidan och ovansidan.

Balkong, uteplats och tomt är inte förråd

Varken uteplatsen, balkongen eller tomten får användas som förråd. Tyvärr har det förekommit problem med skräp och diverse bråte. Det kan få förödande konsekvenser vid en eldsvåda. Vi besiktar uteplatserna med jämna mellanrumför att hålla området välskött och trevligt.

För dig som har träd på tomten

Om du upplever något bekymmer med trädet/träden som du har på tomten, kontaktar du Serviceanmälan. Därefter beslutar vi om eventuella åtgärder på dessa. Det är inte tillåtet att själv såga i träden.

Kontakta oss om du vill bygga spaljé eller staket

Det är inte tillåtet att bygga ett staket eller en spaljé utan tillåtelse från oss. Om du vill bygga en spaljé eller ett staket, kontakta Serviceanmälan. Vi måste godkänna bygget och vi kan ge dig instruktioner och råd. När spaljén eller staketet är på plats är det du som ska sköta och reparera det.