Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu förbättrar vi tryggheten vid Välljärnsgatan

Vi kommer under våren utföra arbeten i ert närområde för ökad trygghet.

Vår entreprenör Tepes kommer bland annat riva det långa planket på baksidan av Välljärnsgatan 426–484 som många upplever som otryggt. I samband med det tas även en del av buskaget bort samt de två mattpiskställningarna. På samma baksida kommer även belysningen utökas för att området ska kännas tryggare.

I närområdet i övrigt tas några otrygga höga buskage bort, svackor och trasiga brunnar i asfalten kommer lagas. De dåliga träpollarna kommer bytas ut mot nya i metall med tillhörande reflexer. Träd som till exempel skymmer belysningen kommer åtgärdas, dock senare under sommaren.

Tepes kommer påbörja sitt arbete under v. 12 och grävarbetet samt montering av pollarna beräknas pågå ca 3 veckor. Efter det kommer återställningar och sådd av nya gräsmattor samt asfaltering etc utföras så fort årstiden tillåter.

Område:

Bäckby