Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

I början av februari börjar vi montera inglasningarna. Det sker i trapphusens nummerordning, med start på Regementsgatan 5 och avslut på Regementsgatan 87.

29 hushåll har beställt balkonginglasning och det tar ungefär en dag att montera per balkong. Ryds Glas kontaktar dig för att boka en tid när det är dags för din balkong.

Inför monteringen är det viktigt att du tömt din balkong på saker så att våra montörer får plats att jobba.

De balkonger som ligger på översta våningen kräver montering av ett tak. Dessa balkonger kommer att monteras sist, oavsett vilket nummer de ligger på, då bygglovsprocessen dragit ut på tiden.

Kompletterande plåtarbeten

Ibland behöver montören göra kompletterande plåtarbeten vid inglasningen. I sådana fall blir du kontaktad av montören och en plåtslagare kommer hem till dig, ungefär en vecka efter att Ryds Glas är klara med din inglasning.

Slutbesked på bygglovet

En balkonginglasning är bygglovsförpliktigad, vilket innebär att du inte får röra eller använda inglasningen förrän vi fått ett godkännande (slutbesked) från kommunen. Slutbeskedet från kommunen kan vi inte få förrän alla balkonginglasningar är på plats.

Vi kommer att höra av oss till dig när vi fått slutbesked och du kan börja använda din inglasning. Kostnaden för inglasningen läggs på din hyra från och med den hela månad som balkonginglasningen kan nyttjas.

Frågor?

Om du har frågor gällande tidsbokning för montering kontaktar du Patric på Ryds Glas på 021-30 33 55 mellan klockan 7–16 eller patric.fredriksson@rydsglas.se.

För övriga frågor gällande din balkonginglasning kontaktar du Mimer på 021-39 70 00 knappval 5, eller post.backoffice@mimer.nu.