Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Huset du bor i byggdes under mitten av 50-talet. Med tusentals duschar, diskar, tvättar och minst lika många spolningar i toaletten har rör och elledningar blivit gamla och slitna. Risken är att det blir vattenskador och/eller elfel i din lägenhet. Det är därför dags att bygga om ditt hus.

Aktuellt just nu

Ny ombyggnadssamordnare

Mimers ombyggnadssamordnare Susanne är utlånad till annan tjänst och du kontaktar från och med nu Thommy i stället om du har frågor om din ombyggnation. Thommy når du på thommy.ombyggnation@mimer.nu eller 021-39 73 85.

Tidplan i ombyggnationen

Observera att tidplanen för ombyggnationen endast är preliminär och kan komma att ändras ifall till exempel förseningar av material uppstår.

När en adress är klar kan fortsatt arbete pågå i och runt fastigheten.

AdressStartKlart
Stentorpsgatan 10Klart
Stentorpsgatan 8Klart
Stentorpsgatan 14Klart
Stentorpsgatan 16Klart
Stentorpsgatan 12Klart
Stentorpsgatan 6Klart
Stentorpsgatan 2Pågående2024-01-14
Stentorpsgatan 4Pågående2024-02-22

Ombyggnationen har startat

Nu har ombyggnation startat. Det kan innebära en del störande ljud från bygget. Arbetet pågår måndag–fredag klockan 7–16. Viss övertid kan förekomma, men kommer i sånt fall meddelas innan.

Det kommer pågå en hel del leveranser av material, samt vara arbetsfordon som kör inne på gårdarna.

Arbeten inne i lägenheterna sker också, vilket kan generera höga ljud när våra entreprenörer till exempel borrar i betonggolv och väggar.

Då det är många hyresgäster som ska flytta till sitt tillfälliga boende, kommer flyttfrekvensen öka med in- och utflyttar under hela ombyggnationen.

Nu är vår entreprenör Totalbyggen på plats

På parkeringen mellan Stentorpsgatan 12 och Stentorpsgatan 2 har vi ställt upp byggbodar och containers och hägnat in området med staket. Endast personal från Mimer och våra entreprenörer får befinna sig innanför den inhägnade ytan.

Ingen parkering på ytan

Parkeringen kommer inte kunna användas under byggtiden. Samtliga berörda har fått nya platser att parkera på.

Vill du direktflytta?

I samband med din ombyggnation har du möjlighet att anmäla intresse om att byta till en annan lägenhet i området som berörs av ombyggnationen.

Ingen visning

Tack vare att vi är tidigt ute och lägenheterna vi hyr ut i samband med ombyggnationen inte är lediga för dagen, kommer du inte kunna se lägenheterna på hemsidan och vi kommer inte kunna erbjuda någon visning.

Lägenheterna kommer vid inflytt ha genomgått en totalrenovering.

Vi erbjuder först och främst de aktuella lägenheterna till er som berörs av ombyggnationen. Du konkurrerar alltså bara med dina grannar. Tidplanen för ombyggnationen styr i första hand erbjudandet, men även din köpoäng kan påverka.

Om du väljer att byta lägenhet nollställs din köpoäng.

Så anmäler du ditt intresse

Om du är intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera dig som sökande på Mina sidor. Står du redan som sökande är det bra om du loggar in och uppdaterar dina uppgifter.

När du står som registrerad som sökande kontaktar du vår kundvärd Karin på karin.ombyggnation@mimer.nu eller 021-39 71 51. Tänk på att specificera noggrant vad du vill flytta till så vi inte erbjuder dig lägenheter du inte är intresserad av.

Hyresgästgodkännande

Sedan ett antal år är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att fastighetsägaren ska sätta igång en renovering utan hyresgästens vetskap.

Om en hyresgäst motsäger sig de standardhöjande åtgärderna prövas ärendet i hyresnämnden. Hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

PCB i marken på Kolmilan och Kolaren

I samband med markarbeten för underhåll av husen hittade vi spår av föroreningen PCB i några gräsmattor på Kolmilan och Kolaren. Vi har därför genomfört ett stort arbete med provtagning för att kunna ta reda på omfattningen av PCB. Ett informationsbrev har gått ut till alla er som bor på Kolmilan och Kolaren. Vi kommer starta vecka 40 med grävningsarbeten för att ta bort PCB-förorenad jord i gräsmattorna. Det hela låter allvarligt men det innebär ingen risk för dig som hyresgäst. Nedan förklarar vi närmare.

Vad är pcb?

PCB är en förkortning för ämnesgruppen polyklorerade bifenyler. Det är en förorening som förekommer allmänt i miljön och samhället och kan vara skadlig för människor om man får i sig stora mängder under en lång tid. När det hittas i marken beror på det oftast på att ämnena användes i byggmaterial under 60- och 70-talet. PCB är numera förbjudet.

Hur får man i sig pcb?

Det vanligaste sättet att få i sig PCB är via mat, vanligtvis är då via fisk från Östersjön. Växter tar upp den del av PCB som finns i marken. Det innebär att människor också kan få i sig ämnet genom att äta grönsaker, bär och svamp som vuxit i PCB-förorenad jord. Oavsiktligt intag av förorenad jord kan också innebära exponering, till exempel ifall små barn äter jord. Hälsorisker uppstår dock främst vid upprepad, långvarig exponering av stora mängder PCB.

Hur påverkar detta dig som boende i området?

Vi ser ingen risk att någon hyresgäst hittills har blivit påverkad av PCB. Vi har inte hittat några förhöjda mängder av ämnet i sandlådor, på lekplatser eller på odlingsplatser. Vi har bara hittat ämnet i gräsmattor. Det innebär ingen hälsorisk i de fall man eventuellt har fått i sig jord, har ätit svamp, växter eller bär från gräsmattorna. Hälsorisker är framförallt kopplade till upprepad och långvarig exponering.

När vi bytt ut jorden i gräsmattorna kommer halterna av PCB i gräsmattorna inte innebära någon risk för dig som hyresgäst. Vi rekommenderar ändå för säkerhets skull att man även i framtiden bara odlar och äter bär, växter och svamp från iordningställda odlingsplatser.

Vad gör Mimer?

I samråd med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har vi tagit fram en åtgärdsplan. Den innebär att vi tar bort jord som innehåller PCB i halter som skulle kunna vara hälsofarliga. Vi kommer alltså att ta bort gräsmattor och ytlig jord som innehåller PCB, även små mängder, och ersätta det med ren jord. Vi kommer efter det att återställa marken med färdiga gräsmattor.

Vecka 40 påbörjas saneringsarbetet. Vi fortsätter samtidigt övriga grävnings- och underhållsarbeten i området som planerat.

Har du frågor kring detta?

Som vi nämnt ovan finns ingen anledning till oro, men du är ändå välkommen att höra av dig till oss med eventuella frågor.

Kolmilan är etapp 1 i ombyggnationen

Kolmilan, Stentorpsgatan 2-16 jämna nummer, är etapp 1 i ombyggnationen.
Preliminär ordning för ombyggnation blir följande (med reservation för ändringar):

 • Stentorpsgatan 10-8
 • Stentorpsgatan 14
 • Stentorpsgatan 16
 • Stentorpsgatan 12
 • Stentorpsgatan 6
 • Stentorpsgatan 2-4

Röstningsresultat

Nu har vi sammanställt röstningen som du och dina grannar genomförde. Resultaten har även gåtts igenom med Hyresgästföreningen. Ni kunde rösta om tio olika kök och badrum, trapphus samt delar av utemiljön. Nedan presenteras de vinnande alternativen, som du lite längre fram kommer kunna välja mellan i din ombyggnation (gäller kök och badrum).

Kök och badrum

Följande kök och badrum kommer du kunna välja mellan i din ombyggnation. Det går bra att kombinera de olika alternativen och till exempel välja kök Alternativ 2 och badrum Alternativ 7.

 • Alternativ 2
 • Alternativ 7
 • Alternativ 8

Vi kommer kontakta dig i god tid innan ombyggnationen startar, så att du kan göra dina val.

Trapphus

Följande trapphus är det som fick flest röster och det alternativet vi kommer använda i ombyggnationen:

 • Alternativ Smaragd

Utemiljön

Nedan är de alternativ som du och dina grannar tyckte bäst om från Röstningsbroschyren:

 • Grill: Alternativ 1
 • Sittplatser: Solsäng

Röstningsbroschyren

I röstningsbroschyren hittade du 10 olika alternativ av kök och badrum. Här hade du möjligheten att rösta på tre olika alternativ. Du kunde till exempel välja Alternativ 1, 2 och 5 av kök och badrum. Vid det här tillfället gick det inte att kombinera de olika alternativen kök och badrum.

Lite längre fram i din ombyggnation är det de tre vinnande alternativen du har att välja mellan. Då går det att kombinera om du till exempel vill ha köket i Alternativ 1 och badrummet i Alternativ 2 (om de var med bland de tre alternativen som blev framröstade vill säga).

Du har även kunnat rösta på färgsättningar av ditt trapphus, samt delar av utemiljön.

Du som angett en aktuell mejladress på Mina sidor har även fått broschyren och en länk att rösta digitalt till din mejl. En röst per hushåll gäller.

Röstningen är avslutad.

Hur lång tid tar en ombyggnation?

Ombyggnationen av din lägenhet beräknas ta 5–8 månader och då går det inte att bo kvar i lägenheten. Har du eget tillfälligt boende under tiden för ombyggnationen bor du hyresfritt under ombyggnationen. Behöver du hjälp av oss att hitta tillfälligt boende så ordnar vi det.

Kontakta oss gärna

I ditt tillfälliga boende och efter att du har flyttat tillbaka efter renoveringen, anmäler du fel och problem precis som vanligt till serviceanmälan på 021-39 70 00 eller via Mina sidor.

Finansierat av eu

Projektets energieffektiviserande åtgärder såsom byte till FTX-system, nya fönster, isolering på insida yttervägg samt tilläggsisolering på taket har delvis finansierats av EU. Stödet gäller Stentorpsgatan 8–10, 12 samt 14.

EU-flagga, Finansieras av Europeiska unionen, Next Generation EU