Etapp 1 – Kolmilan

Huset du bor i byggdes under mitten av 50-talet. Med tusentals duschar, diskar, tvättar och minst lika många spolningar i toaletten har rör och elledningar blivit gamla och slitna. Risken är att det blir vattenskador och/eller elfel i din lägenhet. Det är därför dags att bygga om ditt hus.

Aktuellt just nu

Nu startar ombyggnationen, störande ljud kan förekomma

Då vi nu startar ombyggnationen i området kan det innebära en del störande ljud från bygget.

Arbetet pågår måndag–fredag klockan 7–16. Viss övertid kan förekomma, men kommer i sånt fall meddelas innan.

Det kommer pågå en hel del leveranser av material, samt vara arbetsfordon som kör inne på gårdarna.

Arbeten inne i lägenheterna sker också, vilket kan generera höga ljud när våra entreprenörer till exempel borrar i betonggolv och väggar.

Då det är många hyresgäster som ska flytta till sitt tillfälliga boende, kommer flyttfrekvensen öka med in- och utflyttar under hela ombyggnationen.

Ombyggnationen närmar sig

Måndag 28 februari startar ombyggnationen på Stentorpsgatan 8–10.

Du som bor på Stentorpsgatan 8–10 får inom kort information om ditt tillfälliga boende. Bor du på annan adress på Stentorpsgatan får du mer information i god tid innan ombyggnationen startar för din del.

Hyresgästgodkännande

Nu har vi skickat ut hyresgästgodkännande till dig och dina grannar och de allra flesta har kommit tillbaka påskrivna.

Sedan ett antal år är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att fastighetsägaren ska sätta igång en renovering utan hyresgästens vetskap.

Om en hyresgäst motsäger sig de standardhöjande åtgärderna prövas ärendet i hyresnämnden. Hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Du har fått en projektplan

Nu ska projektplanen ha landat i din brevlåda. I projektplanen kan du läsa om vad vi ska göra i lägenheterna, med huset och på gården och övriga gemensamma utrymmen. Du hittar också information om hyresgästgodkännande, tillfälligt boende och annat som du behöver veta inför din ombyggnation.

Tveka inte att höra av dig till någon av oss om du har frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan av broschyren.

Nya hyran är klar

Nu är den nya hyran klar för Kolmilan och Kolaren. Vi har skickat ett personligt brev till dig med din nya hyra.

Hyran är framförhandlad och överenskommen med Hyresgästföreningen.

Beslut gällande ombyggnationen

När beslutet är taget kring ombyggnationens omfattning sker följande:

 • Färg- och materialval
 • Flytt till tillfälligt boende
 • Byggstart

Den preliminära byggstarten för Kolmilan är just nu mars 2022.

PCB i marken på Kolmilan och Kolaren

I samband med markarbeten för underhåll av husen hittade vi spår av föroreningen PCB i några gräsmattor på Kolmilan och Kolaren. Vi har därför genomfört ett stort arbete med provtagning för att kunna ta reda på omfattningen av PCB. Ett informationsbrev har gått ut till alla er som bor på Kolmilan och Kolaren. Vi kommer starta vecka 40 med grävningsarbeten för att ta bort PCB-förorenad jord i gräsmattorna. Det hela låter allvarligt men det innebär ingen risk för dig som hyresgäst. Nedan förklarar vi närmare.

Vad är PCB?
PCB är en förkortning för ämnesgruppen polyklorerade bifenyler. Det är en förorening som förekommer allmänt i miljön och samhället och kan vara skadlig för människor om man får i sig stora mängder under en lång tid. När det hittas i marken beror på det oftast på att ämnena användes i byggmaterial under 60- och 70-talet. PCB är numera förbjudet.

Hur får man i sig PCB?
Det vanligaste sättet att få i sig PCB är via mat, vanligtvis är då via fisk från Östersjön. Växter tar upp den del av PCB som finns i marken. Det innebär att människor också kan få i sig ämnet genom att äta grönsaker, bär och svamp som vuxit i PCB-förorenad jord. Oavsiktligt intag av förorenad jord kan också innebära exponering, till exempel ifall små barn äter jord. Hälsorisker uppstår dock främst vid upprepad, långvarig exponering av stora mängder PCB.

Hur påverkar detta dig som boende i området?
Vi ser ingen risk att någon hyresgäst hittills har blivit påverkad av PCB. Vi har inte hittat några förhöjda mängder av ämnet i sandlådor, på lekplatser eller på odlingsplatser. Vi har bara hittat ämnet i gräsmattor. Det innebär ingen hälsorisk i de fall man eventuellt har fått i sig jord, har ätit svamp, växter eller bär från gräsmattorna. Hälsorisker är framförallt kopplade till upprepad och långvarig exponering.

När vi bytt ut jorden i gräsmattorna kommer halterna av PCB i gräsmattorna inte innebära någon risk för dig som hyresgäst. Vi rekommenderar ändå för säkerhets skull att man även i framtiden bara odlar och äter bär, växter och svamp från iordningställda odlingsplatser.

Vad gör Mimer?
I samråd med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har vi tagit fram en åtgärdsplan. Den innebär att vi tar bort jord som innehåller PCB i halter som skulle kunna vara hälsofarliga. Vi kommer alltså att ta bort gräsmattor och ytlig jord som innehåller PCB, även små mängder, och ersätta det med ren jord. Vi kommer efter det att återställa marken med färdiga gräsmattor.

Vecka 40 påbörjas saneringsarbetet. Vi fortsätter samtidigt övriga grävnings- och underhållsarbeten i området som planerat.

Har du frågor kring detta?
Som vi nämnt ovan finns ingen anledning till oro, men du är ändå välkommen att höra av dig till oss med eventuella frågor.

Kolmilan blir etapp 1 i ombyggnationen

Det är bestämt att Kolmilan, jämna nummer, blir etapp 1 i ombyggnationen.
Preliminär ordning för ombyggnation blir följande (med reservation för ändringar):

 • Stentorpsgatan 10-8
 • Stentorpsgatan 14
 • Stentorpsgatan 16
 • Stentorpsgatan 12
 • Stentorpsgatan 6
 • Stentorpsgatan 2-4

När ombyggnationen startar är ännu inte bestämt. Vi återkommer med tid för byggstart.

Röstningsresultat

Nu har vi sammanställt röstningen som du och dina grannar genomförde. Resultaten har även gåtts igenom med Hyresgästföreningen. Ni kunde rösta om tio olika kök och badrum, trapphus samt delar av utemiljön. Nedan presenteras de vinnande alternativen, som du lite längre fram kommer kunna välja mellan i din ombyggnation (gäller kök och badrum).

Kök och badrum

Följande kök och badrum kommer du kunna välja mellan i din ombyggnation. Det går bra att kombinera de olika alternativen och till exempel välja kök Alternativ 2 och badrum Alternativ 7.

 • Alternativ 2
 • Alternativ 7
 • Alternativ 8

Vi kommer kontakta dig i god tid innan ombyggnationen startar, så att du kan göra dina val.

Trapphus

Följande trapphus är det som fick flest röster och det alternativet vi kommer använda i ombyggnationen:

 • Alternativ Smaragd

Utemiljön

Nedan är de alternativ som du och dina grannar tyckte bäst om från Röstningsbroschyren:

 • Grill: Alternativ 1
 • Sittplatser: Solsäng

Röstningsbroschyren

I röstningsbroschyren hittade du 10 olika alternativ av kök och badrum. Här hade du möjligheten att rösta på tre olika alternativ. Du kunde till exempel välja Alternativ 1, 2 och 5 av kök och badrum. Vid det här tillfället gick det inte att kombinera de olika alternativen kök och badrum.

Lite längre fram i din ombyggnation är det de tre vinnande alternativen du har att välja mellan. Då går det att kombinera om du till exempel vill ha köket i Alternativ 1 och badrummet i Alternativ 2 (om de var med bland de tre alternativen som blev framröstade vill säga).

Du har även kunnat rösta på färgsättningar av ditt trapphus, samt delar av utemiljön.

Du som angett en aktuell mejladress på Mina sidor har även fått broschyren och en länk att rösta digitalt till din mejl. En röst per hushåll gäller.

Röstningen är avslutad och vi återkommer med resultat.

Drop in

Vid två tillfällen i januari hölls Drop in-träffar i ditt område. Här hade du möjlighet att träffa oss och ställa frågor om röstningen och din ombyggnation. Det var roligt att se att många av er var intresserade och kom ner och pratade med oss.

En ny gemensam enkät med Hyresgästföreningen

Enkäten som skickades ut till alla boende på Kolmilan ligger till grund för framtida hyresförhandling där vi i diskussionerna tar hänsyn till era svar och åsikter. Formuläret var en gemensam enkät från Mimer och Hyresgästföreningen. Tack för dina svar!

Hur gick Öppet hus?

Den 16 april hölls ett Öppet hus där över 100 personer kom.

Minnesanteckningar från Öppet hus för Kolmilan och Kolaren (pdf)

Tidplan

Den preliminära byggstarten är under februari/mars 2022.

Vad händer framåt?

 • Mimer kontaktar dig om tillfälligt boende
 • Du gör ditt val av inredningspaket
 • Flyttlasset går
 • Byggstart
 • Tillbakaflytt

Kommer hyran att höjas?

Efter ombyggnationen blir din hyra högre. Hur mycket den höjs beror på renoveringens omfattning och hur hyresnivåerna ser ut för likvärdiga lägenheter i Västerås. När det är klart vilka åtgärder ombyggnationen ska omfatta förhandlar vi hyrorna med Hyresgästföreningen. Efter det får du veta din nya hyra.

Hur lång tid tar en ombyggnation?

Ombyggnationen av din lägenhet beräknas ta 5–8 månader och då går det inte att bo kvar i lägenheten. Har du eget tillfälligt boende under tiden för ombyggnationen bor du hyresfritt under ombyggnationen. Behöver du hjälp av oss att hitta tillfälligt boende så ordnar vi det.

Uppsagda lägenheter – korttidskontrakt

När en lägenhet i ditt område från och med nu blir uppsagd, kommer den att hyras ut på ett så kallat ”korttidskontrakt”. Det innebär att en ny hyresgäst endast kommer att flytta dit fram till byggstarten av etapp 1 – Stentorpsgatan med jämna husnummer.

Därefter kommer ni som bor i etapp 1 få använda lägenheterna med korttidskontrakt under tiden ombyggnationen pågår och ni inte kan bo kvar i er lägenhet.

Hur vill du bo efter ombyggnationen?

Vill du bo större eller mindre? I samband med ombyggnationen har du möjlighet att anmäla intresse om att byta till en större eller mindre lägenhet i området. Är du intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.

Kontakta oss gärna

I ditt tillfälliga boende och efter att du har flyttat tillbaka efter renoveringen, anmäler du fel och problem precis som vanligt till serviceanmälan på 021-39 70 00.