Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Återställning av Lövsångargatan 8-12

Rivnings- och saneringsarbeten pågår fortfarande efter branden. Vi har anlitat en entreprenör för återställning av fastigheten. Arbetet påbörjas under vecka 34 med att bygga upp ett nytt tak.

I samband med återställningen så har en yta skapats för att placera ut byggkupor och containrar, tillfällig infart för byggtrafik har gjorts för att minimera tunga transporter genom området och en parkeringsyta för byggpersonalen iordningsställts vid Tornsvalegatan.

 

Område:

Fredriksberg