Påminnelse: Var inte hemma när vi utför arbeten i din lägenhet

Vi är nu inne i ett mycket allvarligt skede gällande smittspridningen av covid-19. Tyvärr är det en del hyresgäster som ändå är hemma när vi kommer för att göra arbete. Mimers medarbetare får inte gå in och göra jobb om du är hemma. Du ska lämna lägenheten under tiden vi utför vårt jobb.

Tack till alla er som följer restriktionerna och har förståelse för att vi har anpassade rutiner för servicebesök.

Är du hemma kan vi inte göra det planerade arbetet

För din och våra medarbetares skull vill vi igen vädja till dig att:

  • inte göra serviceanmälan för sådant som inte är absolut nödvändigt just nu.
  • inte vara hemma när vi eller våra entreprenörer kommer för att göra arbeten i lägenheten. Detta gäller under hela vårt besök.

Är någon hemma när vi eller vår entreprenör kommer för att göra arbeten i din lägenhet går vi inte in och du får göra en ny serviceanmälan.

Det finns ett fåtal undantag som gör att du faktiskt inte kan lämna lägenheten. Då ska du vara i ett annat rum under hela arbetstiden.

Tack för ditt samarbete. Tillsammans kan vi bromsa smittan!