Ska Plusvalet försvinna?

Med anledning av en artikel i Vlt om Mimers Plusval vill vi informera om hur det ligger till: Det finns inget beslut om att Plusvalet kommer att försvinna. Men, vi fick ett ok från styrelsen att undersöka hur systemet ska se ut framöver. För dig som hyresgäst är allt precis som vanligt.

Vårt system för lägenhetsunderhåll, Plusval, var ett ärende som var uppe för diskussion i vår styrelse förra veckan. Vi ville få ett inriktningsbeslut, dvs ett ok, från styrelsen om att få gå vidare och utreda frågan om hur systemet för lägenhetsunderhåll ska se ut i framtiden. Det finns inget fattat beslut om en att ta bort Plusvalet. Men, vi fick ett ok från styrelsen att undersöka hur systemet ska se ut framöver. För dig som hyresgäst är allt precis som vanligt.

Det finns alltså inget beslut om att Plusvalet kommer att försvinna. Att förändra detta är en stor sak och om det skulle bli en förändring ligger den långt fram i tiden. Vi har i så fall därför god tid på oss att förbereda och informera dig inför det.